Državljanstvo

Evropske države potrebujejo državljane, ki se aktivno vključujejo v družbeno in politično življenje. Tako bodo zacvetele temeljne demokratične vrednote posameznikov in družbe in okrepila se bo socialna kohezija vse bolj pisanega socialnega in kulturnega okolja. Mlade moramo opremiti z ustreznim znanjem, spretnostmi in življenjskimi nazori. Razvoj družbenih in državljanskih kompetenc ter spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva so še naprej ključni cilji strateškega okvirja za izobraževanje in usposabljanje 2020. Razvoj učinkovitih ukrepov za doseganje omenjenih ciljev je ključni izziv za nosilce odločanja in vse druge deležnike.

V tem poglavju so zbrani članki in drugo gradivo, ki obravnava zadevno temo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije. Če vas zanimajo tudi druge teme, se vrnite v izbirni meni na vrhu strani.

Najnovejši članki

Posnetek, ki smo ga izbrali za vas

Povezave

Zadetki iskanja glede na izbrano temo:

- Dodatne informacije o priložnostih za učence in učitelje, ki jih ponuja program Erasmus+.

- Informacije o šolskih partnerstvih so na voljo na portalu eTwinning.