Temeljne spretnosti

Bralna, matematična, naravoslovna in tehnološka pismenost so temelj vključevanja v sodobno družbo na vseh ravneh. Te pismenosti postajajo še pomembnejše v času, ko se z digitalno revolucijo pojavljajo novi načini branja i pisanja ter raznovrstni viri informacij.

V tem poglavju so zbrani članki in drugo gradivo, ki obravnava zadevno temo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije. Če vas zanimajo tudi druge teme, se vrnite v izbirni meni na vrhu strani.

Najnovejši članki

Posnetek, ki smo ga izbrali za vas

Povezave

Zadetki iskanja glede na izbrano temo:

- Dodatne informacije o priložnostih za učence in učitelje, ki jih ponuja program Erasmus+.

- Informacije o šolskih partnerstvih so na voljo na portalu eTwinning.