Pedagoški svetovalni odbor Teacher Academy

Pedagoški svetovalni odbor Teacher Academy je odgovoren za pripravo programa spletnih tečajev. Vsako leto opravi izbor spletnih tečajev, ki bodo potekali v okviru Teacher Academy. Svetovalni odbor podpira razvoj tečajev in zagotavlja njihovo kakovost ter opravlja svetovanje na področju e-izobraževanja, snovanja izobraževanja in najnovejših metod izobraževanja. Člani svetovalnega odbora potrjujejo učne načrte, ki vsebujejo ključne iztočnice posameznih tečajev, in svetujejo glede gradiv in virov, ki se bodo uporabljali pri posameznem tečaju. 

Pedagoški svetovalni odbor je strokovno telo, sestavljeno iz strokovnjakov za e-izobraževanje in strokovni razvoj učiteljev. Člane odbora, na podlagi priporočil ministrstev za šolstvo in European Schoolneta, imenje Evropska komisija za obdobje enega leta. Med člani odbora so tudi vodja pedagoške svetovalne skupine za eTwinning in predstavniki Evropske komisije.

Luis Fernandes je šolski ravnatelj. Izobraževanje in tehnologija sta njegova strast. V vlogi učitelja (1991) in vlogi ravnatelja (od 1997) je bil na čelu različnih projektov za integracijo inovacij in informacijsko-komunikacijske tehnologije za učence in učitelje. Nekateri njegovi projekti so bili nagrajeni na lokalni in tudi na mednarodni ravni. Microsoft je šolski center Freixor nagradil z nazivom 'Inovativna šola' (2012-2016). Luis je diplomant pedagoške fakultete, magister na področju priprave kurikuluma in magister šolske administracije. Louis je certificiran izobraževalec učiteljev, ki je redno vabljen na konference in delavnice. Louis je tudi član številnih svetovalnih odborov in delovnih skupin, ki se ukvarjajo z rabo tehnologije v izobraževalne namene.

Anne Gilleran je višja svetovalka in pedagoška direktorica osrednje podporne službe za eTwinning. Anne je tudi vodja pedagoško-svetovalne skupine eTwinning, ki je odgovorna za vse centralizirane aktivnosti na področju poklicnega razvoja, ki potekajo v okviru eTwinninga. Anne je delala na številnih evropskih izobraževalnih projektih. Zanimata jo predvsem strokovni razvoj in usposabljanje učiteljev. Pred tem je bila ravnateljica šole na Irskem.

Daniella Tasic Hansen je svetovalka za pedagogiko e-izobraževanja in vodja projekta eVidenCenter (danski nacionalni center znanja za e-izobraževanje). Kot učiteljica in pedagoška svetovalka je nekaj let delala z IT na področju izobraževanja. Sodelovala je v različnih projektih na področju strokovnega usposabljanja učiteljev za rabo IT, pedagogike in didaktike. Veliko pozornosti posveča spletnemu izobraževanju in zagotavljanju kakovosti spletnih tečajev. Zanimajo jo tudi digitalna pismenost, didaktika in pedagogika e-izobraževanja ter učenje skozi igro.

Diana Laurillard je profesorica učenja z digitalno tehnologijo. Poučuje v Laboratoriju znanja Pedagoškega inštituta UCL. Diana je vodja projekta za razvoj orodij Learning Designer in spletne skupnosti za učitelje in izobraževalce učiteljev, vodja projekta za razvoj programske opreme, prilagojene potrebam učencev z nizkimi računskimi spretnostmi in diskalkulijo, ter vodja projekta za rabo brezplačnih odprtih tečajev MOOC za poklicni razvoj. Trenutno je tudi ravnateljica centra Global HE (UCL-IOE), zunanja sodelavka pedagoškega znanstveno-raziskovalnega centra Univerze v Queenslandu in Univerze v Melbournu, učiteljica tečajev (MOOC) IKT v osnovnem šolstvu: celostne spremembe na področju izobraževanja, Coursera in Blended Learning Essentials na FutureLearn, članica upravnega odbora fundacije Learning Foundation in članica odbora Climate KIC Education. Pred tem je bila vodja strateške enote za e-izobraževanje oddelka za izobraževanje in znanje, podpredsednica za izobraževalno tehnologijo in izobraževanje pri Open University, članica gostujočega odbora za IT na Harvardski univerzi, članica delovne skupine britanske Royal Society za področje izobraževanja in nevrologijo, predsednica Združenja za izobraževalno tehnologijo ter rezidenčni mislec belgijske Kraljeve akademije. Njeno najnovejše delo je knjiga z naslovom Teaching as a Design Science (2012). Leta 2002 je izšla njena knjiga z naslovom Rethinking University Teaching, ki jo pogosto citirajo tudi drugi avtorji.

Madeleine Murray je nacionalna koordinatorka projekta PDST: Tehnologija v izobraževanju. Odgovorna je za pripravo spletnih tečajev za kontinuiran poklicni razvoj učiteljev na področju IKT. Madeleine je bila odgovorna tudi za pripravo publikacije NCTE e-Learning Handbook and Roadmap. Sodelovala je pri pripravi številnih tečajev za učitelje, med drugim tudi pri pripravi zbirke spletnih tečajev z naslovom Tablets for Literacy and Numeracy, Scratch for Learning, ICT & ePortfolios for Assessment. Madeleine sodeluje pri pripravi izobraževalnih multimedijskih gradiv, ki predstavljajo dobre prakse na področju rabe IKT v irskih šolah. Študirala je jezike na kolidžu Trinity v Dublinu. Po poklicu je učiteljica. Na začetku poklicne poti je nekaj let snovala in izvajala usposabljanja na področju IKT za podjetja in javni sektor.

Diego Rojas Ruiz je diplomiran filolog in magister didaktike jezika in književnosti. Trenutno poučuje angleščino. Od leta 2007 je zaposlen v španski podporni pisarni za eTwinning, ki deluje pod okriljem Španskega nacionalnega inštituta za izobraževalno tehnologijo in usposabljanje učiteljev. Odgovoren je za koordinacijo dela in pripravo vsebin ter metodologij za spletna usposabljanja (npr. projekt mentorstva in tečaji MOOC).

Danguole Rutkauskiene je izredna profesorica. Poučuje na oddelku za multimedijski inženiring (Fakulteta za informatiko, Univerza za tehnologijo Kaunas, Litva) in na inštitutu BETI (Baltic Education Technology Institute). Bila je ena od ustanoviteljic Nacionalnega združenja za učenje na daljavo. Trenutno je predsednica omenjenega združenja in članica upravnega odbora EADTU (European Association of Distance Teaching Universities), članica združenja INFOBALT in drugih stanovskih organizacij. Koordinirala je številne nacionalne in mednarodne projekte, organizirala nacionalne seminarje in konference ter mednarodne dogodke. Kot avtorica ali soavtorica se je podpisala pod 29 knjig in monografij ter 174 člankov o e-izobraževanju. Zanimajo jo predvsem metodologija e-izobraževanja, upravljanje in raba naprednih izobraževalnih tehnologij na univerzah in drugih izobraževalnih ustanovah. V zadnjem času veliko svojega časa posveča tečajem MOOC in aktivno sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskavah, ki preučujejo fenomen MOOC. Podala je pobudo in sodelovala pri pripravi treh tečajev MOOC.