Predstavitev Teacher Academy

Če želimo vsem zagotoviti kakovostno izobraževanje, moramo evropskim učiteljem zagotoviti neprekinjen strokovni razvoj. S tem se bo povečalo zadovoljstvo na delovnem mestu, prispevali bomo k razvoju šole in učiteljem pomagali, da se bolje pripravijo na hitre družbene spremembe. Teacher Academy School Education Gatewayja ponuja različne storitve in dejavnosti za učitelje, vodstvo šole in drugo šolsko osebje, ki deluje na področju predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva, ter za vse druge deležnike, ki delujejo na področju šolstva.

Kaj vam ponuja Teacher Academy?

ON-SITE COURSES

USPOSABLJANJE UČITELJEV
v tujini (možnost pridobitve sredstev Erasmus+)

ONLINE COURSES

SPLETNI TEČAJI
Prosti, odprti tečaji, ki so na
voljo vedno in povsod

TEACHING MATERIALS

UČNO GRADIVO
Gradivo je rezultat dela ustanov EU, projektov, ki črpajo sredstva EU ali udeležencev spletnih tečajev

WEBINARS

SPLETNI SEMINARJI
Spletni dogodki o različnih
temah, ki so odprti za vse

  • 94% udeležencev poroča o tem, da so po spletnem tečaju na Teacher Academy spremenili svojo pedagoško prakso.
  • Več kot 2,700 klasičnih tečajev.
  • Več kot 70 (in vedno več) praktičnih učnih gradiv, polnih navdiha.

Pedagoški svetovalni odbor

Delovni program spletnih tečajev Teacher Academy potrjuje pedagoški svetovalni odbor. Oglejte si predstavitev odbora.