“To je samo za moje učence - lahko delim z njimi?”: priročnik o avtorskih pravicah, poučevanju in internetu

Image: tubartstock / Shutterstock.com

Zakonodaja, ki ureja področje avtorskih pravic, ni vedno zelo jasna. Nekdo je trdil, da ima opica, ki je z ukradeno kamero posnela nekaj avtoportretov, avtorske pravice, nekdo drug je trdil, da tetovaža (tehnično gledano) pripada umetniku in ne osebi, ki jo nosi. Vi ste učitelj! Kako je to povezano z vami? Če ste načrte svojih učnih ur naložili na splet ali svojo predstavitev opremili s slikami, ki jih niste sami posneli, ali film, ki ste ga posneli z učenci, opremili z glasbo priljubljenih glasbenikov, je to še kako pomembna tema za vas. V priročniku vam predstavljamo nekaj hitrih nasvetov, kako spoštovati avtorske pravice, in podamo nekaj razlogov, ki vam bodo pomagali razumeti, zakaj je to pomembno.

Zakaj morate skrbeti za avtorske pravice?

To je dobro vprašanje, saj se zdi, da večini ljudi ni mar za avtorske pravice. To vsekakor velja za številne mlade (skoraj 50 %), ki dajejo prednost nezakonitim prenosom vsebin in ponaredkom. Avtorska pravica je podobna moralni pravici: če delam in ustvarjam, bi moral biti to moj vir preživetja. Če je vaše delo prosto dostopno in lahko vaše izdelke vsi poljubno spreminjajo ter ponovno objavljajo, potem s tem ne morete več služit. V tem primeru boste hitro ostali brez sredstev in motivacije za ustvarjanje novih vsebin.

Zato so vsi izvirniki samodejno zaščiteni z avtorskimi pravicami in avtorji niso dolžni vložiti posebne prošnje za avtorske pravice.

Ta tema je še posebej pomemba za Evropo, ki ima zelo bogato ekonomijo znanja. Že leta 2013 so panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine, ustvarjale 39 % GDP Evropske unije.

Kaj morate vedeti?

Morda se sprašujete: “Kaj če imam zares dober razlog, da delim vsebine?” Iskanje ravnovesja med zasebnimi pravicami in javnim interesom dobrem je eden od ključnih izzivov zakonodaje, ki ureja področje avtorskih pravic.

Obstajajo številni kulturni artefakti, ki jih lahko prosto uporabljate in se ne obremenjujete z avtorskimi pravicami. Dela, katerih avtorji so umrli pred 70 in več leti, obravnavamo kot dela v javni rabi, ki niso obremenjena z omejitvami. Takšna je denimo slika:

Still Life with Parrot by Adriaen van Utrecht

Ime avtorja je Adriaen van Utrecht, a nam v tem primeru imena avtorja ni potrebno navajati. Slika je prikazana v izvirniku, a lahko bi jo po želji tudi spremenili. To sta dve glavni značilnosti licence JR (dela v javni rabi).

Potem imamo dela, zaščitena z licenco Creative Commons (CC), ki jih lahko prekopiramo in razmnožimo, ob pogoju, da vedno navedemo avtorja. Poznamo različne licence CC in od vrste licence CC je odvisno, ali lahko delo pred objavo spremenimo, ali licenca CC velja samo za nekomericialno uporabo ali tudi za rabo v druge namene. Na strani Foter najdete priročen grafični prikaz licenc CC (tudi ta slika je zaščitena z licenco CC BY-SA):

Creative Commons Licenses

Če slike iščete s pomočjo brskalnika Google, lahko s pomočjo “orodij” brez težav najdete slike, zaščitene z ustrezno licenco:

Google Search Tools

Tudi YouTube je opremljen s filtrom zadetkov iskanja, ki omogoča identifikacijo videoposnetkov, zaščitenih z licenco CC:

YouTube Creative Commons Filter

Tudi druge spletne strani gostijo vsebine, ki jih lahko neomejeno uporabljamo. Med njimi je tudi zbirka Europeana. Na zadnjih straneh priročnika boste našli obsežen seznam tovrstnih strani.

Morda ste mnenja, da učitelji ne potrebujejo znanja o nacionalni in evropski zakonodaji za dobro opravljanje svojega dela. Tudi Evropska komisija je pomislila na to in leta 2016 pripravila predlog reform zakonodaje, ki ureja avtorske pravice. Nova direktiva o avtorski pravici prinaša obvezno izjemo, ki učiteljem omogoča uporabo vsebin, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, pri pouku, pod pogojem, da navedejo vir. (Nekatere države članice imajo že lastne rešitve, s katerimi so zakonodajo s področja avtorskih pravi uskladili s potrebami izobraževanja (pod določenimi pogoji bi lahko te nacionalne ureditve tudi obdržali.) Ko se bo nova direktiva začela izvajati, bo učiteljem zagotovila pravno varnost v veh okoliščinah.

Kaj morajo vedeti učenci?

Kot rečeno, mladi pogosto podcenjujejo pomen avtorskih pravic. Da bi to spremenili, jim lahko razložimo, kako so avtorske pravice povezane z njihovimi kreativnimi izdelki. V okviru projekta Web We Want Handbook for Educators (v 13 jezikih) je bil uporabljen ta pristop, še posebej v poglavju The artist in you, ki vsebuje tri načrte učnih ur in dva kviza. Drugi primer je EUIPOOV Creativity Diary, ki kreativne naloge kombinira z dejstvi o intelektualni lastnini. Obstajajo celo videoposnetki za otroke, npr.:

Na splošno štejemo avtorske pravice med prečne kompetence, ki jih ne smemo omejiti na en sam šolski predmet. Najlažje jih vključimo v pouk umetnostne vzgoje, državljanske vzgoje, podjetništva, IKT in ti. predmete STEM.

Učencem lahko skrb za avtorske pravice pokažete tudi z uporabo gradiv, ki so v javni rabi, ali gradiv, zaščitenih z licenco CC. Glej spodnje primere:

Gradivo, ki ga lahko neomejeno uporabljamo