Kako izbrati najboljši tečaj v tujini?

Image: Shutterstock/ wavebreak media

Tečaji v tujini so ena izmed najbolj priljubljenih oblik mobilnosti učiteljev in drugega šolskega osebja za potrebe strokovnega usposabljanja (ključni ukrep 1). Pričujoči priročnik ponuja veliko praktičnih nasvetov, kako izbrati tečaje, ki so najbolj primerni in zanimivi za vas ali vaše osebje.

Priročnik je dodatek k publikaciji 'Erasmus+: A practical guide for school leaders', ki je na voljo v šestih jezikih.

1 – Dobro se pozanimajte, v kaj se spuščate: vsebina tečaja, lokacija in čas trajanja

Kakšna je vsebina tečaja? Jasen opis vsebine, ciljev in ciljne skupine, kateri je tečaj namenjen, ter čas trajanja so ključni elementi, ki jih morate preučiti, ko izbirate tečaje. Pozorno preverite tudi, koliko stane tečaj, in kaj vse cena vključuje (npr. hrano, nastanitev in/ali družabni program).

Prepričajte se, da tečaj izpolnjuje vsa merila programa, ki so podrobno opisana v Vodniku za prijavitelje Erasmus+, npr. sodelujoče organizacije, lokacija in čas trajanja tečaja (glej merila programa).

2 – Inovativna didaktika za podporo Evropskemu razvojnemu načrtu

Ne pozabite na strokovni razvoj! Izberite tečaj, ki bo udeležence opremil z inovativnimi in praktičnimi strokovnimi znanji in spretnostmi. Izbrani tečaji morajo biti skladni s cilji šole, Evropskega razvojnega načrta in potrebami po poklicnem razvoju kadrov (skladno z Evropskim razvojnim načrtom).

Ko izbirate tečaje, upoštevajte tudi:

 • ravnotežje med teorijo in prakso (praktične aktivnosti),
 • raznolikost metod za spodbujanje participacije udeležencev,
 • prožnost oz. prilagodljivost potrebam udeležencev (glede na raven kompetenc, interesov itd.),
 • ustrezna raba ITK za izvedbo tečaja in
 • izkušnje vodje oz. vodij tečaja.

Pozanimajte se tudi, če so predvidene priprave na tečaj in aktivnosti po zaključku tečaja za dodatno učenje in optimizacijo pridobljenih znanj in spretnosti.

3 – Evropska dimenzija: dodana vrednost evropskih tečajev

Kako najbolje izkoristiti evropsko izkušnjo? Evropski tečaji so odlična priložnost za učitelje. Na tečajih se srečujejo in povezujejo s kolegi iz različnih držav. Na splošno velja, da tečaji, ki se jih udeležijo tečajniki iz različnih držav, ponujajo bogatejšo izkušnjo. Dober tečaj udeležence spodbuja, da predstavljajo in izmenjujejo prakse. Dober tečaj bo udeležencem omogočil širše razumevanje izobraževalnih sistemov v Evropi. To tudi pomeni, da šole ne bi smele pošiljati večjih skupin na en tečaj oz. usposabljanje. Pri ponudniku tečaja preverite, če se bodo tečaja udeležili tudi tečajniki iz drugih držav, in vprašajte, na kakšen način bo potekala izmenjava praks.

4 – Priložnosti za sodelovanje med učitelji in eTwinning

Že poznate eTwinning? Bi želeli izvedeti kaj več o tem projektu? Vsak evropski tečaj je obenem tudi priložnost za povezovanje in mreženje. Udeleženci lahko že med tečajem začnejo delati na drugih evropskih projektih. eTwinning je čudovita priložnost za razvoj sodelovanja med učitelji iz različnih držav in pripravo skupnih projektov. Učiteljem in šolam ponuja priložnost za mreženje, spodbuja komunikacijo med kolegi in omogoča udeležbo na različnih dogodkih ter delo na skupnih projektih po zaključku tečaja. Pri ponudniku tečaja preverite, če so med pripravami programa upoštevali eTwinning in izmenjavo med kolegi.

5 – Ne pozabite na potrdilo o udeležbi

Kako boste dokazali, da ste pridobili nove spretnosti? Potrdila in certifikati imajo lahko pomembno vlogo pri poklicnem napredovanju tečajnikov. Ponudniki tečajev morajo izdati potrdilo o udeležbi. Udeležencem priporočamo tudi, da pridobijo dokument Europass mobilnost. Udeleženci morajo pridobiti obrazec pri svoji Nacionalnem centru Europass in ga predložiti organizatorju tečaja, da ga ta izpolni.

6 – Druge pomembne informacije

Dobro je preveriti tudi:

 • Ali je tečaj primeren za osebe s posebnimi potrebami (npr. zmanjšana mobilnost) (po potrebi)?
 • Ali sta kraj usposabljanja in oprema v skladu z obljubljenimi vsebinami?
 • Kaj o tečaju pravijo bivši tečajniki?
 • Ali je postopek prijave preprost in neposreden?
 • Ali je za udeležence organiziran družabni ali kulturni program?
 • Ali obstaja možnost, da bo tečaj odpovedan ali prestavljen?
 • Kašna pravila določa ponudnik tečaja, glede odpovedi tečaja?

Ste pripravljeni na iskanje tečajev? Oglejte si katalog tečajev Erasmus+.