Dodatne priložnosti za strokovni razvoj

image: Shutterstock.com

Najti čas in sredstva za neprekinjen strokovni razvoj je večni izziv za vse, še posebej za učitelje. Za vas smo pripravili priročnik, ki vas bo vodil skozi premislek o različnih idejah in priložnostih za usposabljanje, tudi za premislek o tem, kako lahko učitelji najbolje izkoristijo spletno izmenjavo med kolegi.

Preprost prvi korak: priročniki za hitro branje in pregledovanje

Priročniki School Education Gatewayja ponujajo praktične ideje in primere projektov, ki so lahko vir navdiha in obenem tudi izziv. Priročniki obravnavajo najrazličnejše teme, od podjetništva in digitalnih kompetenc do medkulturnih veščin in spodbujanja vključenost, kulturne raznolikosti in strpnosti na področju izobraževanja. Priročniki vam bodo prišli prav, ko boste imeli na voljo omejeno količino časa in se boste želeli osredotočiti na določeno temo.

Spletni tečaji za strokovni razvoj

V zadnjih nekaj letih smo bili priča pravi revoluciji na področju spletnega usposabljanja. Pojavili so se množični spletni odprti tečaji (MOOC). To so spletni tečaji, ki so običajno brezplačni in na voljo neomejenemu številu udeležencev. Tečaji MOOC so strukturirani in sledijo določenemu urniku, a obenem udeležencu omogočajo, da napreduje na strokovnem področju skladno s svojim ritmom in interesi. Čas trajanja in število aktivnosti, ki jih pokriva tečaj, je različno. Čeprav so tečaji načeloma brezplačni, lahko nekateri ponudniki tečajev zahtevajo plačilo potrdila o udeležbi. Urnik tečajev običajno predvideva od 2 do 6 ur dela na teden. Učitelji lahko svojo pedagoško prakso okrepijo tudi s samo 15 minutami dela na dan.

Teacher Academy deluje pod okriljem School Education Gatewayja. Ponuja brezplačne spletne tečaje za učitelje, vodje usposabljanj in nepedagoške delavce, ki delajo na področju šolstva (predšolska vzgoja, osnovna in srednja šola). V okviru spletnih tečajev udeleženci uporabljajo različne vrste gradiv in opravljajo različne aktivnosti. Na voljo so lahko videoposnetki (opazovanje pouka, animacije, intervjuji in posnetki zaslona), načrti učnih ur, spletni seminarji, medsebojni strokovni pregledi in izmenjave med kolegi, pogovori s strokovnjaki, kvizi, učni dnevniki in še marsikaj drugega. Udeleženci hitro ustanovijo spletno izobraževalno skupnost in spoznajo prednosti strokovnih pogovorov in izmenjav v okviru skupnosti. Udeleženci prejmejo tudi digitalne značke in potrdila, ki pričajo o njihovih dosežkih.

Dodatne informacije o drugih portalih in zbirkah tečajev MOOC:

V okviru portala Teacher Academy smo pripravili kratko predstavitev spletnih tečajev, ki nosi naslov “Pet strategij za spletno izobraževanje”. V njej boste našli dodatne informacije o opravljanju spletnih tečajev.

Povezovanje in članstvo v spletni skupnosti šol in učiteljev: eTwinning

Več kot pol milijona učiteljev je že izkusilo prednosti povezovanja z drugimi učitelji, razredi in šolami iz Evrope v okviru eTwinninga.

eTwinning ponuja številne in zelo raznolike priložnosti za poklicni razvoj učiteljev. Srčika eTwinninga so projekti sodelovanja med šolami. V okviru eTwinninga potekajo tudi številne delavnice, spletna izobraževanja in seminarji, skupine za pridobivanje strokovnega znanja na določenem področju itd. Večina tečajev, ki se izvaja v okviru eTwinninga, je akreditiranih v večini sodelujočih držav. Več o tem lahko preberete na spletni strani eTwinning. Na voljo je tudi kratek videoposnetek.

Raziskave so pokazale, da eTwinning pozitivno vpliva na strokovni razvoj učiteljev. Več o tem lahko preberete v publikaciji. eTwinning črpa sredstva iz programa Erasmus+.

Potovanje v tujino, ki prinese nove perspektive: Erasmus+

Včasih nam lahko sprememba okolja pomaga identificirati nova znanja in spretnosti, s katerimi lahko nadgradimo svojo pedagoško prakso. Ali ste se že kdaj odpravili v tujino na delovno prakso, izobraževalni obisk ali tečaj? V okviru programa Erasmus+ so na voljo sredstva za financiranje priložnosti za mobilnost.

Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se izvaja v obdobju od leta 2014 do 2020. Cilj programa je krepiti znanje in zaposljivost ter modernizirati izobraževanje, usposabljanje in mladinsko delo. Proračun v višini 14,7 milijarde evrov (za 40 % več sredstev kot v preteklosti) jasno odraža zavezo EU, do bo vlagala v razvoj omenjenih področij.

Program Erasmus+ finančno podpira priložnosti za strokovni razvoj šolskega osebja v tujini, npr. obisk tečaja, usposabljanje, delovno izkušnjo in strokovne obiske (1. ključni ukrep) ter projekte, ki predvidevajo vzpostavitev strateškega partnerstva med šolami in drugimi organizacijami (2. ključni ukrep).

Z začetek so na portalu School Education Gateway na voljo tri orodja:

  • Katalog tečajev je zbirka tečajev za strokovni razvoj učiteljev in drugih šolskih delavcev, ki se vsak dan dopolni z novimi tečaji. V katalogu tečajev boste našli več tisoč ponudb. Po katalogu lahko brskate po tematskih področjih, državi, času trajanja tečaja itd. Oglejte si priročnik, v katerem je razloženo, kako izbrati najboljšo priložnost za usposabljanje učiteljev v tujini.
  • Orodje za iskanje priložnosti za mobilnost je stična točka za šole in učitelje, ki bi želeli ponuditi ali bi se želeli udeležiti priložnosti za mobilnost. Šole lahko oddajo oglas kot potencialne gostiteljice obiska učitelja iz druge države, medtem ko lahko učitelji oddajo svoj oglas in v njem izrazijo zanimanje za določeno vrsto dejavnosti, ki bi jo želeli opravljati v tujini.
  • Oglejte si orodje za iskanje strateških partnerjev, ki vam omogoča identifikacijo ustreznih partnerjev in preprosto brskanje po zbirki ponudb.


Dodatne informacije

Če želite pripraviti prošnjo za dodelitev finančnih sredstev, si oglejte spodnje vire:

  • Vodnik za prijavitelje: ponuja podrobne informacije o možnostih, kriterijih in pravilih financiranja. Najnovejša različica vodnika je na voljo na spletni strani Erasmus+.
  • Praktični vodnik za ravnatelje: primeri postopnega načrtovanja in priprave prijavnice za dodelitev sredstev Erasmus+ za vodstvo šole. Na voljo v šestih jezikih.
  • Spletni tečaj ‘priložnosti za šole Erasmus+’, ki potekajo v okviru Teacher Academy.