Razvoj medkulturnih znanj v okviru programov študentske izmenjave

image: mastapiece/shutterstock.com

Priročnik učiteljem ponuja informacije o političnem ozadju in praktične ideje za spodbujanje medkulturnega učenja, in sicer na osnovi strukturiranih nalog v okviru šolske izmenjave.

Medkulturno učenje ni samodejni proces in ne poteka ob vsakem srečanju ljudi iz različnih kulturnih okolij. Usmerjanje in podpora sta stebra vseh izobraževalnih procesov. Če želimo, da bodo programi študentske izmenjave vključevali medkulturno učenje, moramo upoštevati sledeči nasvet: "Strokovno organizirana, nadzirana in moderirana medkulturna srečanja študentov bodo bolj verjetno prinesla trajne […] rezultate." (Alexander Thomas, 2011: PAD aktuell [glasilo, posvečeno evropskim in mednarodnim študentskim izmenjavam, str. 19])

Michael Byram je razvil model medkulturnih komunikacijskih kompetenc (1997) za poučevanje tujih jezikov. Model identificira pet ključnih kompetenc:

  1. znanje,
  2. odnos,
  3. sposobnost interpretacije kulturnega dogodka ali dokumenta ter njegovo razumevanje v medkulturnem kontekstu,
  4. sposobnost samostojnega pridobivanja znanja o drugih kulturah,
  5. kritično kulturno zavedanje družbe in njenih vrednot ter praks.

Dr. Gabriela Fellmann, nemška učiteljica, je opravila empirično raziskavo o pridobivanju omenjenih kompetenc in pripravila nekaj praktičnih nasvetov za učitelje. Predlaga uporabo tri-faznega modela (v okviru učenja jezika na osnovi opravljanja nalog) ter didaktična načela za medkulturna srečanja (glej diagram). "Jasna opredelitev nalog je osnova za 'aktivno oblikovanje' srečanj," pravi Fellmannova (Fellmann 2016: Austausch bildet, revija ‘The formative exchange’, str. 23).

SEG tutorial diagram

Potrebujete praktične ideje za pripravo in izvedbo izmenjave študentov ter ideje za delo po zaključeni izmenjavi?

V okviru projekta PluriMobil Evropskega centra za sodobne jezike je nastalo gradivo za posamezne razrede osnovne šole in gradivo za usposabljanje učiteljev. V vodiču je razloženo, kako začeti uporabljati PluriMobil. Na voljo so tudi načrti učnih ur in priročnik za učitelje, v katerem je razloženo, kako načrte učnih ur uporabiti pri pouku na različnih stopnjah izobraževanja.

Svet Evrope ponuja dodatne ideje za pripravo in izvedbo posameznih lekcij. Na voljo je komplet orodij za medkulturno učenje, ki vsebuje načrte za izvedbo aktivnosti in kratke vsebinske razlage.

Smernice za medkulturni dialog so zbirka načel za medkulturni dialog, ki vključuje neformalne izobraževalne aktivnosti. Vključuje tudi kazalnike, ki lahko služijo kot osnova za oceno aktivnosti, ki se izvajajo, z vidika upoštevanja načel in učinkovitosti spodbujanja medkulturnega učenja.

Potrebujete dodatne informacije za pripravo projektnega predloga ali zaključnega poročila?

Na evropski ravni se ves čas trudimo vključevati medkulturni dialog v osnovna načela politike in podpirati projekte, ki spodbujajo medkulturno izmenjavo. Svet Evrope je pripravil povzetek vsebinskih razprav o medkulturnem dialogu. Na spletni strani lahko najdete tudi referenčno gradivo.

Zbirka Sveta Evrope vsebuje definicije in pojasnjevalne opombe o medkulturnem učenju, o tem, kako se je skozi čas spreminjalo delo na terenu in kako so se spreminjala vodilna načela ter kaj se nam obeta v prihodnosti.

Dodatne informacije
•    Evropski center za sodobne jezike
•    Evropska zveza za medkulturno učenje