3. Podpora učencem

3.6 Razširjeno in obšolsko učenje

Obšolske in izvenšolske izobraževalne dejavnosti imajo lahko močno akademsko strukturo ali bolj neformalen pristop k učenju in razvoju. Če so te dejavnosti združljive in skladne z izobraževalnimi cilji, lahko mladim zagotovijo dodatne možnosti, da „zablestijo“, ter lahko povečajo njihovo motivacijo in občutek pripadnosti šoli, ki ju morda prej niso imeli. Obšolske in izvenšolske izobraževalne dejavnosti morajo biti zasnovane tako, da dopolnjujejo uresničitev izobraževalnega programa ter povečujejo sodelovanje učencev in socialno vključenost. Razvijejo se lahko v sodelovanju s starši, lokalnimi organizacijami, službami in nevladnimi organizacijami ter ob vključitvi prostovoljcev iz skupnosti.

Pokaži več

Gradiva ( Išči po vseh virih )

Trenutno so gradiva na voljo samo v angleškem jeziku.

INCLUD-ED IZOBRAŽEVANJE V DRUŽINI

Izobraževanje v družini je eden od uspešnih izobraževalnih ukrepov, opredeljenih v okviru raziskovalnega projekta INCLUD-ED. Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti in povezanosti (Evropska komisija, šesti okvirni program, 2006–2011).

Področja: 3. Podpora učencem; 4. Vključenost staršev; 5. Sodelovanje deležnikov

Podpodročja: 3.6 Razširjeno in obšolsko učenje; 4.4 Družinsko učenje; 5.4 Partnerstva: organizacije v skupnosti in civilna družba

Jezik: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Država: Albanija; Avstrija; Belgija; Bolgarija; Ciper; Danska; Estonija; Finska; Francija; Grčija; Hrvaška; Irska; Islandija; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Madžarska; Malta; Nemčija; Nizozemska; Norveška; Poljska; Portugalska; Romunija; Serbia; Severna Makedonija; Slovaška; Slovenija; Turčija; Združeno kraljestvo; Češka; Španija; Švedska

Prehodno leto – široka izobraževalna izkušnja

Prehodno leto, ki ga ponuja več irskih šol, dijakom (starim približno 15 let) omogoča, da pridobijo široko izobraževalno izkušnjo in tako dosežejo večjo zrelost. Poteka po zaključku nižjega cikla (nižjega sekundarnega izobraževanja) in pred nadaljnjim izobraževanjem in/ali pripravo na poklic. Dijakom pomaga pri lažjem prehodu iz zelo strukturiranega okolja v nižjem ciklu v okolje, v katerem bodo prevzeli večjo odgovornost za svoje učenje in odločanje.

Področja: 3. Podpora učencem; 5. Sodelovanje deležnikov

Podpodročja: 3.3 Karierna orientacija in podpora; 3.6 Razširjeno in obšolsko učenje; 5.3 Partnerstva: delodajalci in podjetja; 5.4 Partnerstva: organizacije v skupnosti in civilna družba

Jezik: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Država: Irska

PROGRAM ZA PREHOD – MENTORJI VRSTNIKI ZA OLAJŠANJE PREHODA IZ OSNOVNE V SREDNJO ŠOLO

Na Irskem so učenci pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo običajno stari dvanajst let, in takrat se zanje začne nižji cikel (nižje sekundarno izobraževanje). Pri podpori prehoda učencev iz osnovnega v srednješolsko izobraževanje je pomembna učinkovita usmeritev/svetovanje, ki je vključena v kurikule. V ta namen so prisotni svetovalci, številne šole pa izvajajo usmerjanje vrstnikov (kolegi), da se vsem osnovnošolcem olajša prehod. Ukrepi so na primer vzpostavljeni v okviru programa za zaključek šolanja, da bi se prehod olajšal prek skupin za domače naloge, uvodnih dni, informativnih dni itd. Javna šola St. Aidan‘s ima letni načrt za pridobivanje, usposabljanje in pripravo vrstnikov mentorjev (v srednji šoli), ki nato z vajami, razpravami in igrami učence v zadnjem razredu osnovne šole pripravljajo na prehod.

Področje: 3. Podpora učencem

Podpodročja: 3.3 Karierna orientacija in podpora; 3.6 Razširjeno in obšolsko učenje

Jezik: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Država: Irska

ZAJTRKOVALNICE/JUTRANJI KLUBI

V irskih šolah so med različnimi pobudami za olajšanje socialnega vključevanja in enakosti zajtrkovalnice, klubi za kosilo, šahovski krožki in skupine za domače naloge. Šole promovirajo koristi zagotavljanja zgodnjega zajtrka, med katerimi so večja prisotnost v šoli in napredovanje v višji razred, večja točnost, boljša interakcija z odraslimi ter omogočanje učencem, da se zabavajo in hkrati razvijajo socialne spretnosti in veščine, zadovoljijo prehranske potrebe ter razvijajo pozitivne povezave med šolo in družino.

Področje: 3. Podpora učencem

Podpodročja: 3.3 Karierna orientacija in podpora; 3.6 Razširjeno in obšolsko učenje; 3.11 Usmerjena podpora: slabše socialno-ekonomsko ozadje

Jezik: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Država: Irska