2. Učitelji

2.3 Začetno izobraževanje in stalni profesionalni razvoj učiteljev

Tako začetno izobraževanje kot stalni profesionalni razvoj učiteljev sta ključnega pomena za zagotavljanje, da učitelji pridobijo kompetence, spretnosti in znanje, ki jim omogočajo, da se odzovejo na vsako situacijo v razredu. Strokovna odličnost je pozitivno povezana z zadovoljstvom učiteljev. To velja zlasti za učitelje, ki delajo v zahtevnejših okoljih, kot so šole z visokimi stopnjami socialno-ekonomske prikrajšanosti in prikrajšanosti pri izobraževanju ter zelo raznolike skupine učencev.

Pokaži več

Gradiva ( Išči po vseh virih )

Trenutno so gradiva na voljo samo v angleškem jeziku.

Kvote za študente iz etničnih skupnosti in štipendije za romske študente

Ciljne skupine kvot so pripadniki etničnih skupnosti, ki nimajo dostopa do visokošolskega izobraževanja v svojem jeziku. Ukrep se nanaša na vpis študentov v visokošolsko izobraževanje. Kvote so opredeljene v skladu z zakonom o študentskem standardu iz leta 2013, vendar vlada vsako leto določi delež kvot. Običajno predstavljajo 10 % skupnega števila dodiplomskih študentov, vpisanih na vse javne fakultete. Štipendije v visokošolskem izobraževanju so usmerjene v več kategorij: 50 % za študente iz socialno ranljivega okolja, 30 % za študente z najboljšimi učnimi dosežki, 20 % pa za študente, ki se vpišejo v študijske programe velikega pomena za družbeni razvoj (npr. elektrotehnika, strojništvo, biotehnika, medicina, matematika in naravoslovje). Od študijskega leta 2015/2016 so romski učenci vključeni kot posebna ciljna skupina, upravičena do štipendij. Romi so edina izjema na podlagi etnične pripadnosti. Štipendije za romske študente so bile prvič uvedene v študijskem letu 2016/2017.

Področje: 2. Učitelji

Podpodročja: 1.4 Sodelovanje znotraj izobraževalnih sistemov; 2.3 Začetno izobraževanje in stalni profesionalni razvoj učiteljev; 3.9 Usmerjena podpora: migranti, Romi; 3.11 Usmerjena podpora: slabše socialno-ekonomsko ozadje

Jezik: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Država: Severna Makedonija