2. Učitelji

2.3 Začetno izobraževanje in stalni profesionalni razvoj učiteljev

Tako začetno izobraževanje kot stalni profesionalni razvoj učiteljev sta ključnega pomena za zagotavljanje, da učitelji pridobijo kompetence, spretnosti in znanje, ki jim omogočajo, da se odzovejo na vsako situacijo v razredu. Strokovna odličnost je pozitivno povezana z zadovoljstvom učiteljev. To velja zlasti za učitelje, ki delajo v zahtevnejših okoljih, kot so šole z visokimi stopnjami socialno-ekonomske prikrajšanosti in prikrajšanosti pri izobraževanju ter zelo raznolike skupine učencev.

Pokaži več

Gradiva ( Išči po vseh virih )

Trenutno so gradiva na voljo samo v angleškem jeziku.

Modula „Poučevanju dvojezičnih otrok“ in „Splošno izobraževanje/krščanske študije, filozofija življenja in državljanstvo“ v okviru začetnega izobraževanja učiteljev

Cilj modula o poučevanju dvojezičnih otrok je vse bodoče učitelje na Danskem pripraviti na navedeno nalogo. Namen modula je pripraviti bodoče učitelje, da bodo prepoznali izobraževalne izzive, povezane z drugim (državnim) jezikom pri poučevanju predmetnega znanja, ter dali prednost jezikovnemu in akademskemu razvoju dvojezičnih učencev v jezikovno raznolikih razredih. Cilj modula o splošnem izobraževanju/KLM je pripraviti vse bodoče učitelje na Danskem, da bodo lahko razumeli namen javne šole, razvili poklicno etiko ter obravnavali zapletene izzive pri učiteljskem delu v okviru kulturne in verske raznolikosti ter različnih vrednot. Učitelji naj bi „subtilno in reflektivno [...] obravnavali etične, politične, demokratične in verske izzive, povezane z izobraževanjem, vključevanjem staršev in šolo v globalizirani družbi“. Oba ukrepa sta obvezna na vseh univerzah, ki zagotavljajo začetno izobraževanje učiteljev na Danskem.

Področje: 2. Učitelji

Podpodročja: 2.1 Spretnosti in kompetence učiteljev; 2.3 Začetno izobraževanje in stalni profesionalni razvoj učiteljev

Jezik: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Država: Danska

Nordic Projects to Combat School Dropout

The aim of the report Nordic Projects to Combat School Dropout is to improve and inspire new initiatives for young people, and to create enriching contacts between actors and organisations in the Nordic region.
The Nordic Web Resource on Dropout from Upper Secondary Education was a project commissioned by the Nordic Council of Ministers and run by the Nordic Welfare Centre between 2012 and 2015. The aim of the project was to compile good examples of initiatives aimed at increasing the proportion of young people in the Nordic region who complete upper secondary education.

Področja: 1. Šolsko upravljanje; 2. Učitelji; 3. Podpora učencem; 4. Vključenost staršev; 5. Sodelovanje deležnikov

Podpodročja: 1.1 Kultura in vzdušje v šoli; 1.2 Šolsko načrtovanje in spremljanje; 1.3 Vodstvo šole; 1.4 Sodelovanje znotraj izobraževalnih sistemov; 2.1 Spretnosti in kompetence učiteljev; 2.2 Učitelji in njihovi odnosi z učenci in starši; 2.3 Začetno izobraževanje in stalni profesionalni razvoj učiteljev; 2.4 Dobro počutje učiteljev; 3.1 Dobro počutje učencev; 3.2 Sodelovanje učencev v šolskem življenju; 3.3 Karierna orientacija in podpora; 3.4 Izobraževalni program in učne poti; 3.5 Učenje in ocenjevanje; 3.6 Razširjeno in obšolsko učenje; 3.7 Spremljanje učencev s tveganjem; 3.8 Usmerjena podpora: jezik; 3.9 Usmerjena podpora: migranti, Romi; 3.10 Usmerjena podpora: posebne izobraževalne potrebe in učne težave; 3.11 Usmerjena podpora: slabše socialno-ekonomsko ozadje; 4.1 Komunikacija in informacije; 4.2 Vključitev staršev v šolsko upravljanje; 4.3 Prostor za starše in njihovo vključevanje v izobraževalne dejavnosti; 4.4 Družinsko učenje; 5.1 Multidisciplinarne skupine; 5.2 Mreže deležnikov; 5.3 Partnerstva: delodajalci in podjetja; 5.4 Partnerstva: organizacije v skupnosti in civilna družba

Jezik: EN

Država: Danska; Finska; Islandija; Norveška; Švedska

SISTEM DVEH UČITELJEV NA DANSKEM

Raziskovalci Univerze v Aarhusu na Danskem so skupaj z družbo Ramboll Management Consulting v imenu ministrstva za izobraževanje izvedli obsežno naključno študijo, prvo tako na Danskem. Z njo so bili proučeni učinki treh vrst sistemov z dvema učiteljema v razredu in vpliv, ki bi ga taki sistemi imeli na napredovanje učencev, njihovo dobro počutje in sodelovanje v šoli. Rezultati kažejo, da imajo vse tri vrste sistemov z dvema učiteljema nekaj pozitivnih učinkov, vendar na različne načine.

Področje: 2. Učitelji

Podpodročje: 2.3 Začetno izobraževanje in stalni profesionalni razvoj učiteljev

Jezik: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Država: Danska