2. Učitelji

2.1 Spretnosti in kompetence učiteljev

Vloga učitelja se širi in postaja vedno zahtevnejša. Od učiteljev se pričakuje, da bodo uporabljali številne metode, orodja in pristope ter jih prilagodili potrebam učencev. Imeti morajo tudi kompetence in spretnosti, potrebne za ustvarjanje pozitivnega okolja v razredu in za sodelovanje z drugimi deležniki znotraj in zunaj šole pri zagotavljanju pravočasne podpore učencem.

 

Pokaži več

Gradiva ( Išči po vseh virih )

Trenutno so gradiva na voljo samo v angleškem jeziku.

Journey to 21st century Education - This is how the most innovative schools in the world

With the intention of documenting the most innovative learning techniques and of making the methodologies easy to apply in any school, the Spanish psychologist and researcher Alfredo Hernando travelled over a period of nine months through countries in five continents. The book’s aim is to be a practical guide and, as an answer to the common question: “What can I do in my school?”, it proposes 80 specific actions.

Področje: 2. Učitelji

Podpodročje: 2.1 Spretnosti in kompetence učiteljev

Jezik: EN

Država: Evropa

Strukturni kazalniki za šole za razvijanje vključujočih sistemov v šolah in njihovi okolici

Ta nabor strukturnih kazalcev za vključujoče sisteme v šolah in v zvezi s šolami lahko uporabljajo ravnatelji, učitelji, starši ali drugi za razmislek o vključenosti šole. Kazalci so oblikovani kot izjave z odgovoroma „da“ ali „ne“, kar lahko šolske akterje usmerja pri samoocenjevanju na različnih zadevnih področjih. Vključevanje v šolah pomeni ugodno in kakovostno učno okolje s prijetnimi in prijaznimi šolami in učilnicami. Doseže se s preprečevanjem diskriminacije, približevanjem potrebam učencev (čustvenim, fizičnim, kognitivnim in socialnim) ter s priznavanjem nadarjenosti in želja učencev.

Ključna področja, ki jih zajemajo kazalci, so:

  1. vsešolski pristop k oblikovanju vključujočih sistemov,
  2. kakovost učiteljev in vodstva šol,
  3. spodbujanje sistemskega povezovanja politike in prakse,
  4. multidisciplinarno osredotočanje na zdravje in dobro počutje,
  5. spodbujanje sodelovanja staršev in podpore družinam
  6. ter zadovoljevanje potreb posebej ranljivih posameznikov in skupin.

Izbira kazalcev temelji na ključnih političnih dokumentih Sveta EU in Evropske komisije ter najnovejših mednarodnih dognanjih o vključujočem izobraževanju.

To orodje je del širšega poročila o strukturnih kazalcih za vključujoče sisteme v šolah in v zvezi s šolami, ki navaja ozadje in obrazložitev za vsak posamezni kazalec.

Avtorjev:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Področja: 1. Šolsko upravljanje; 2. Učitelji; 3. Podpora učencem; 4. Vključenost staršev; 5. Sodelovanje deležnikov

Podpodročja: 1.1 Kultura in vzdušje v šoli; 1.3 Vodstvo šole; 2.1 Spretnosti in kompetence učiteljev; 2.2 Učitelji in njihovi odnosi z učenci in starši; 3.1 Dobro počutje učencev; 3.2 Sodelovanje učencev v šolskem življenju; 3.7 Spremljanje učencev s tveganjem; 3.9 Usmerjena podpora: migranti, Romi; 3.10 Usmerjena podpora: posebne izobraževalne potrebe in učne težave; 3.11 Usmerjena podpora: slabše socialno-ekonomsko ozadje; 5.1 Multidisciplinarne skupine; 5.2 Mreže deležnikov

Jezik: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Država: Evropa