Splošne informacije

V Evropski zbirki orodij za šole boste našli konkretne zamisli, kako izboljšati sodelovanje v šolah, med njimi in širše, da bi vsem otrokom in mladim omogočili uspešno šolanje. Vodstveni delavci šole, učitelji, starši in drugi, vključeni v različne vidike šolskega življenja, lahko v njej najdejo uporabne informacije, primere ukrepov ter gradivo, ki jim bo pomagalo pri zagotavljanju učinkovitega in visokokakovostnega predšolskega in šolskega izobraževanja. Namen zbirke orodij je omogočiti izmenjavo in prenos dobrih praks in izkušenj med šolskim osebjem in oblikovalci politik.

Vabimo vas, da po zbirki orodij brskate, komentirate, delite gradiva ter nam pošljete svoje primere pobud in projektov, ki bi lahko koristili tudi drugim.

Navodila za uporabo Evropske zbirke orodij za šole

Viri, dostopni v tej zbirki orodij, so organizirani v pet medsebojno povezanih tematskih sklopov:

                   

1. Šolsko upravljanje

2. Učitelji

3. Podpora učencem

4. Vključevanje staršev

5. Sodelovanje deležnikov

Teh pet področij je razdeljenih na več podpodročij, ki vsebujejo primere posameznih ukrepov na ravni šole. Vsako podpodročje vsebuje:

  • kratko razlago, zakaj je ta razsežnost pomembna za uspeh učencev in preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja, pri čemer so vključeni tudi podatki iz raziskav, primeri ukrepov na ravni šole in povezave do dodatne literature, ter
  • številne vire, od raziskovalnih študij in poročil projektov do konkretnih primerov dobrih praks, ki opisujejo učinkovito vpeljavo ukrepov (ponekod so na voljo tudi kontaktni podatki).

Vsi viri so povezani z enim ali več podpodročji ter lahko po njih prosto brskate ali iščete s ključnimi besedami in filtri. Vabljeni ste, da primerjate, komentirate in predlagate nove primere ali vire, ki bi jih želeli dodati v zbirko orodij; predloge bo obravnaval naš uredniški odbor.

Želimo vam obilo užitkov pri branju.