PRINED – vključujoče izobraževanje na Slovaškem

Projekt PRINED se nanaša na vključevanje otrok in učencev iz socialno prikrajšanih okolij. Njegov glavni cilj je okrepiti uspešno izvajanje obveznega šolanja.

Ciljna skupina nacionalnega projekta PRINED so otroci in učenci iz socialno prikrajšanega okolja, ki obiskujejo sodelujočih 50 vrtcev in 100 osnovnih šol. Ta pobuda vključuje starše, učitelje in strokovno osebje, vključno s socialnimi pedagogi, psihologi, specialnimi psihologi, logopedi, vzgojitelji terapevti (skupaj 354) in njihovimi asistenti (skupaj 250).

Strokovno osebje je opredelilo možne vzroke za slabe dosežke učencev in vedenjske težave v vrtcih in osnovnih šolah. V tesnem sodelovanju s starši in učitelji je iskalo načine za izvajanje ukrepov (dépistage), ki so bili podlaga za spodbujevalne sheme, namenjene ustreznemu motiviranju otrok in učencev za študij in učenje.

Ta projekt je bil neposredno podprt z zagotavljanjem dodatnega didaktičnega materiala, športne opreme, glasbenih instrumentov, umetniških orodij, izobraževalnih iger in igrač, vrtnarske opreme, kuhinjskih pripomočkov, orodja za delavnice in različne druge opreme šolam. Nekaterim šolam za otroke iz socialno prikrajšanih družin so bili v okviru projekta celo zagotovljeni osnovni sanitarni in higienski izdelki.

Popoldne so bili v podaljšanem bivanju v času, ki je bil drugače pretežno zapolnjen z različnimi ustvarjalnimi nalogami in zunajšolskimi dejavnostmi, kot so ustvarjanje in dejavnosti za izboljšanje ročnih spretnosti, na voljo dodatno delo v zvezi s šolskimi predmeti in inštrukcije. Dopolnilni pouk ter igra in druge strukturirane dejavnosti so se izvajali v razmerju ena proti dve. Ta pristop je strokovnemu osebju omogočil, da je posredovalo in ustvarilo prilagodljiv prostor za učenje. Zdaj se domneva, da je ta pristop pomagal ublažiti negativne vzroke za slabe učne rezultate.

V šolskem letu 2014/2015 se je izvedlo 20 535 podaljšanih bivanj, ki se jih je udeležilo 19 500 učencev, od tega 6 600 učencev iz socialno prikrajšanih okolij. Projekt PRINED je vključeval različne metodologije, programe in modele poučevanja. Ravnatelji šol so ocenili številne od njih, vključno s spodbujevalnim programom, sistemom celodnevnega izobraževanja in interesnimi skupinami. Glede na raziskavo je projekt s stopnjo statistične pomembnosti potrdil pozitivni učinek na učni uspeh posameznikov, zlasti otrok iz socialno prikrajšanih okolij ter otrok, ki so se vključili v spodbujevalni program in sistem celodnevnega izobraževanja. Projekt PRINED so kljub kratkemu izvajanju (le 20 mesecev) pozitivno sprejeli tako sodelujoči strokovni delavci kot tudi otroci in učenci.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Slovaška
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Evropska sredstva; Nacionalna vlada