Volunteering@WU

Program „Volunteering@WU – Lernen macht Schule“ je namenjen otrokom iz socialno prikrajšanih okolij in pomočnikom učencem ter spodbuja družbeno odgovornost in dejavnosti prostovoljstva. Temelji na načelih družbeno koristnega učenja.

Pobudo je leta 2010 uvedla Univerza za ekonomijo in poslovanje na Dunaju (WU) v sodelovanju z organizacijo Caritas Vienna in družbo REWE International AG. V tem programu se lahko študenti Univerze za ekonomijo in poslovanje na Dunaju (WU) prostovoljno javijo kot učni in glasbeni pomočniki, da bi pomagali otrokom, ki imajo zaradi revščine ali socialne izključenosti omejen dostop do možnosti za izobraževanje.
Učni pomočniki enkrat tedensko popoldan obiščejo ustanove, ki jih vodi Caritas Dunaj (begunske centre, prehodne domove za mladoletne begunce brez spremstva, varne hiše za ženske, podporne centre itd.), in „Lernhaus“, ki jo vodi avstrijski Rdeči križ, da otrokom pomagajo pri pisanju domačih nalog in učenju za preskuse znanja ter da sodelujejo pri rekreativnih dejavnostih. Poleg tedenskih obiskov se lahko učni pomočniki skupaj z otroki udeležujejo ekskurzij, izletov ali delavnic. Te dejavnosti obema stranema pomagajo pri pridobivanju novih znanj, razvoju jezikovnih in socialnih znanj in spretnosti ter krepitvi odnosa med učnimi pomočniki in otroki, ki jim nudijo pomoč.
Glasbeni pomočniki sodelujejo v zboru skupaj z otroki iz različnih kulturnih in socialnih okolij. Pod umetniškim vodstvom kulturne pobude organizacije Caritas „Brunnenpassage“ se glasbeni pomočniki srečujejo z otroki enkrat tedensko, da vadijo skupaj z njimi, pogosto za več različnih nastopov v vsakem semestru. Z delom v skupinah z drugimi študenti, ki so prav tako glasbeni pomočniki, delujejo kot vodje zborov, pri čemer skrbijo, da tedenske vaje in nastopi potekajo nemoteno, ter podpirajo socialno kohezijo v skupinah.
Za programa učnih in glasbenih pomočnikov se izvajajo večdnevni pripravljalni tečaji. Nadzor in mentorstvo med izvajanjem programa zagotavljajo prostovoljci z dodatno podporo, redno pa so na voljo tudi seminarji nadaljnjega usposabljanja. Skupno število seminarskih ur na udeleženca je približno 22 v prvem semestru, v naslednjih semestrih pa približno 9. Univerza za ekonomijo in poslovanje na Dunaju (WU) kot priznanje prostovoljcem izda potrdilo, udeležba pa se lahko šteje za izbirni predmet.
Od leta 2010 je v programu „Volunteering@WU – Lernen macht Schule“ sodelovalo več kot 1 000 študentov. Vsako leto približno od 120 do 160 študentov opravlja prostovoljsko delo kot učni ali glasbeni pomočniki ter nudi pomoč in podporo približno 240 otrokom in najstnikom. Prostovoljci ne zagotavljajo le dragocenega prispevka za družbo, ampak se tudi učijo, kako obravnavati zapletene socialne težave in se boriti proti njim, kar je ključna veščina za voditelje prihodnosti.
Program Volunteering@WU ponuja tudi jezikovne tečaje nemščine; v okviru tega programa zaposleni in študenti magistrskega študija na Univerzi za ekonomijo in poslovanje na Dunaju (WU) sodelujejo kot prostovoljci v tečajih konverzacije. Od leta 2015 je na tečajih sodelovalo 120 beguncev, leta 2017 pa se je 5 študentov vpisalo na redni študij.
Program financirajo družba REWE International AG ter več partnerjev in sponzorjev, na primer trenutno Unilever Austria, Almdudler, Stadt Wien Marketing, Umdasch Foundation, Caverion Österreich, Sofidel, Ströck in Greenyard Fresh Spain.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Avstrija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Zasebna sredstva