Pedagoški in psihološki svetovalni centri

Na Češkem centri za pedagoško in psihološko svetovanje delajo neposredno z otroki, starimi tri leta in več, skupaj z njihovimi starši. Centri zagotavljajo poklicno svetovanje, sodelujejo pri dejavnostih na področju preprečevanja tveganega ravnanja med otroki in mladimi ter pomagajo učiteljem pri razvoju izobraževalnih in psiholoških kompetenc.

Centri za pedagoško in psihološko svetovanje sodelujejo v izobraževalnem procesu, zlasti v tistih primerih, v katerih je izobraževalni proces kakor koli oviran. Glavni del njihove dejavnosti je neposredno delo z otroki/učenci in njihovimi starši, zlasti individualno, pa tudi v skupinah. Ciljni upravičenci so otroci/učenci, stari tri leta in več, in sicer vse do zaključka višjega sekundarnega ali terciarnega poklicnega izobraževanja. Na podlagi priporočila centra se izbere ali spremeni izobraževalna pot učencev. V procesu vodenja otrok in učencev center dejavno vpliva na pridobivanje in utrjevanje znanja, odnose in vrednotne usmeritve (izbira ustreznega učnega sloga, družinska terapija itd.). Centri zagotavljajo poklicno svetovanje; sodelujejo pri dejavnostih na področju preprečevanja tveganega ravnanja med otroki in mladimi ter pomagajo učiteljem pri razvoju izobraževalnih in psiholoških kompetenc. Dejavnosti centrov se izvajajo zlasti prek občasnih obiskov šol in v svetovalnih ustanovah.

Centri so kot svetovalna ustanova ustanovljeni v skladu s členom 116 zakona št. 561/2004 zb. o predšolskem, primarnem, sekundarnem, poklicnem in drugem izobraževanju (zakon o šolah), kakor je bil spremenjen.

Razpoložljivost svetovanja na Češkem je razmeroma dobra. Na voljo je praktično v vseh okrajih, tudi prek oddaljenih strani. Polovico osebja sestavljajo psihologi, tretjino specialni pedagogi, ostalo pa so socialni delavci, upravno in tehnično osebje.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Češka
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Lokalna sredstva; Nacionalna vlada

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :