Šolski svetovalci na Češkem

Šolskim svetovalcem se na Češkem priznava pomembna vloga pri preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja.

Vse nižje in višje srednje šole na Češkem imajo šolskega svetovalca za naslednje dejavnosti:

  • opredelitev in ocena učencev, katerih razvoj in izobraževanje potrebujeta posebno pozornost, ter priprava predlogov za nadaljnjo skrb za te učence,
  • zagotavljanje ali urejanje diagnostike posebnih izobraževalnih potreb (začetnih in nadaljnjih) ter dejavnosti posredovanja za učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami,
  • ustvarjanje ustreznih razmer za vključevanje učencev invalidov v šolo; usklajevanje svetovalnih storitev za te učence, ki jih ponujajo šole in svetovalne ustanove, ter usklajevanje izobraževalnih ukrepov za učence,
  • usmerjanje v zvezi z izbiro poklica in individualno svetovanje na tem področju (v sodelovanju z razrednikom),
  • smernice za zakonske zastopnike glede pričakovanj učencev (v sodelovanju z razrednikom),
  • sodelovanje s svetovalnimi ustanovami in vzgojno-izobraževalnimi centri pri zagotavljanju storitev usmerjanja, ki ne spadajo v področje pristojnosti šole.

Šolski svetovalec opredeli možna tveganja, povezana z zgodnjim opuščanjem šolanja, in ponudi rešitve v šoli ali v sodelovanju z drugimi institucijami, tj. svetovalnimi ustanovami ali socialnimi delavci.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Češka
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Nacionalna vlada

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :