Primerjajmo jezike: učenje jezikov s primerjavo

Učenje vseh jezikov temelji na zavedni ali nezavedni primerjavi jezikov, ki jih že poznamo, in jezikov, ki se jih učimo. Ta vidik lahko postane dragoceno sredstvo v razredih, ki se spopadajo z izzivom kulturnega in jezikovnega vključevanja pred kratkim prispelih učencev iz številnih držav.

Pri učnem pristopu „Primerjajmo jezike“ (Comparons nos langues), ki ga je razvila Univerza v Montpellieru v Franciji, si učenci osnovnih in srednjih šol pri učenju jezika šolanja pomagajo s primerjanjem razlik in podobnosti svojih jezikov, in sicer fonetike, sintakse, neverbalne komunikacije in sistema črk.

S tem pristopom učenci francoščino (kot jezik šolanja) odkrivajo tako, da jo primerjajo z drugimi jeziki (tj. angleščino ali španščino, ki se v šoli poučujeta kot tuji jezik) in svojim maternim jezikom, pa tudi prek sodelovanja z drugimi učenci. Ta pristop učencem omogoča, da cenijo svojo večjezičnost in so uspešnejši v svetu učenja, vključno z bolj zavestnim učenjem drugih jezikov. Omogoča tudi višjo stopnjo socialne interakcije in sodelovanja v razredu.

Na splošno metoda spodbuja kognitivne in metajezikovne veščine ter povečuje medkulturno ozaveščenost, hkrati pa novoprispelim otrokom omogoča, da cenijo in prepoznajo svojo večjezično in večkulturno identiteto. Poleg tega se iz videa o projektu vidi, da otroci resnično uživajo pri pouku, dejavno sodelujejo in se ne nazadnje zabavajo.

Projekt je leta 2004 prejel evropsko jezikovno priznanje, francosko ministrstvo za izobraževanje pa ga je leta 2009 priznalo za dragoceno metodo učenja jezika.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Francija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Ni financiranja

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :