KOALA: jezikovne kompetence in kognitivne spretnosti v večjezičnih šolah

Koala (KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht – usklajeno opismenjevanje na začetku šolanja) je inovativen koncept povezovanja opismenjevanja z večjezičnimi kompetencami, ki je bil uveden v osnovnih šolah v več nemških zveznih deželah. V Severnem Porenju - Vestfaliji se metodologija postopoma razširja in prilagaja spreminjajoči se populaciji učečih se oseb v mestih.

V številnih velikih mestih v Nemčiji znaša delež otrok s priseljenskim poreklom v osnovnih šolah 50 % ali več. Pristop KOALA temelji na naravni večjezičnosti teh otrok, pri čemer v prednost spreminja dejstvo, ki običajno velja za oviro, tj. da mnogi učenci v družini govorijo drug jezik kot je jezik poučevanja.

Metodologija poučevanja KOALA se nenehno razvija naprej in se ne konča z doseganjem bralnih in pisnih spretnosti. Povezana je z drugimi oblikami usklajenega učenja jezika porekla in nemškega jezika. Koncept je v skladu z zahtevo Evropskega sveta v Barceloni leta 2002 za poučevanje dveh tujih jezikov poleg maternega jezika.

Projekt KOALA zajema opismenjevanje in druge predmete v nemščini in jeziku družine otrok z migrantskim poreklom. Dosedanje izkušnje v glavnem temeljijo na vključevanju turščine, vendar se ta koncept lahko uporablja za kateri koli jezik.  Ocene kažejo, da učenci, ki se učijo z metodo KOALA, dosegajo dobre pisne in bralne spretnosti v obeh jezikih, v nemščini pa boljše kot njihovi vrstniki, ki so se opismenjevali le v nemškem jeziku. Druge prednosti projekta KOALA vključujejo pozitivno podobo o jeziku in kulturi porekla, kar učencu pomaga pri oblikovanju pozitivne samopodobe, kontrastivni obravnavi obeh jezikov, spodbujanju jezikovne in kulturne ozaveščenosti ter vključevanju staršev z migrantskim ozadjem.

Dodatni stroški za šole so v glavnem povezani z zaposlovanjem učiteljev z nemškim in migrantskim ozadjem.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Nemčija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Podatek ni na voljo

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :