SKUPAJ K VKLJUČEVANJU – ZBIRKA ORODIJ ZA RAZNOLIKOST

Vse večje število učencev, katerih materni jezik ni angleščina ali irščina, za osnovno izobraževanje na Irskem pomeni izziv in priložnost, kako jih vključiti. Poleg priprave kurikula za angleščino kot drugi jezik in ustreznega učnega gradiva se priznava potreba po zagotavljanju podpore ne samo pri poučevanju angleškega jezika, ampak tudi pri razvoju etike vključevanja v kurikul. Ta zbirka orodij obsega štiri sklope. Prvi sklop, „Priprava“, se nanaša na predhodna vprašanja, ki jih mora obravnavati vsaka šola, da bi bila resnično vključujoča in bi bili vsi učenci v njej iskreno dobrodošli. Drugi sklop, „Prvi dnevi“, se nanaša na prve korake k vključevanju učencev iz drugih držav, kultur in narodnosti, zato je zelo velik poudarek na jeziku in potrebi po razvoju komunikacije v razredu in razrednega okolja, ki se lahko odziva na nove jezikovne in kulturne izzive. Tretji in četrti sklop, „Nadaljnji koraki“ in „Kaj sledi?“, se odzivata na dejstvo, da je vključevanje proces, ki se nikoli ne konča.

Datoteke
Toolkit
Vrsta
Document
Država
Irska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Lokalna sredstva; Nacionalna vlada

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :