Učno središče v TGM (Technologisches Gewerbemuseum)

Učno središče je bilo v TGM (višja srednja tehniška šola) v šolskem letu 2016/2017 uvedeno kot šolski eksperiment. Uvedeno je bilo na oddelku za informacijsko tehnologijo v dveh od štirih razredov prvega letnika (tj. deveta stopnja).
V učnem središču se učenci samostojno učijo 20 ur na teden. Od teh 20 ur je 9 ur namenjenih predmetom s področja splošnega izobraževanja (nemščina, angleščina in matematika), 11 ur pa predmetom s področja poklicnega izobraževanja (načrtovanje programske opreme, načrtovanje sistemov, medijska tehnologija in omrežna tehnologija). Ostalih 6 šolskih predmetov (geografija, zgodovina in politično izobraževanje, naravoslovne vede, religija, šport, računalniške dejavnosti), ki obsegajo 13 ur tedensko, se še vedno poučuje z uporabo tradicionalnih metod poučevanja.

Samostojno učenje poteka v štirih posebej opremljenih učilnicah. V vsaki od teh učilnic je v povprečju 16 učencev, ki jim v primeru vprašanj priskoči na pomoč en učitelj. Med učnimi urami v učnem središču učitelji ne poučujejo. Učenci se lahko odločijo, kdaj (v kakšnem vrstnem redu) in kako dolgo želijo obravnavati določeno temo. Poleg tega lahko določijo stopnjo težavnosti učne vsebine. Tako se učenci usmerjajo glede na okvir kompetenc, ki navaja, katere kompetence so potrebne za določeno stopnjo izobrazbe, tj. osnovno ali razširjeno znanje. Učitelji učne vsebine pripravijo v elektronski ali tiskani obliki, s sklici na dodatne vire informacij (spletišča, knjige itd.). Če želijo učenci opraviti modul, se morajo z učiteljem dogovoriti glede opravljanja izpita. Poleg teh izpitov obstajajo standardizirani preskusi znanja, ki omogočajo primerjavo šolskega uspeha med učenci, ki obiskujejo učno središče, in tistimi, ki obiskujejo vzporedni pouk s tradicionalnimi metodami poučevanja.
Učencem sta zagotovljeni tudi dve uri individualnega učnega svetovanja tedensko. To pomeni, da je vsak učenec dodeljen enemu učitelju, ki zagotavlja individualno podporo, kar zadeva določanje učnih ciljev in načine za doseganje teh ciljev. Drug pomemben instrument je t. i. šolski dnevnik (učni dnevnik), ki vsebuje tedenski program in v katerem učenci dokumentirajo svoje cilje, učni napredek in vsebine, ki so se obravnavale na konzultacijah z mentorjem. Ta dnevnik je namenjen obveščanju učencev, učiteljev in staršev o načrtovanih korakih in učnem napredku.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Povezave
Project website
Vrsta
Primer dobre prakse (direct evidence)
Država
Avstrija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada