Stop-Dropout!

Splošni cilj tega projekta je zmanjšati stopnje osipa učencev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z zagotavljanjem gradiva in orodij, namenjenih svetovalcem in vodjem usposabljanj, da bi razvili sposobnost dela s skupinami, prepoznali potencialne osipnike, posebne značilnosti skupin učencev, zagotovili podporo, prilagojeno potrebam posameznika, ter s tem izboljšali kakovost sistemov poklicnega izobraževanja.

Projekt Stop Dropout se osredotoča na prepoznavanje posameznikov, izpostavljenih tveganju, ocenjevanje njihovih potreb in zagotavljanje prilagodljive podpore zanje. Sestavljajo ga tri orodja, ki jih lahko svetovalci in administratorji uporabljajo na različnih stopnjah šolanja, v izobraževalnih središčih in drugih ustanovah. Orodja temeljijo na celostnem pristopu, ki se osredotoča na posameznika in njegove prihodnje možnosti.
Trije sestavni deli so:
• detektor tveganja, tj. interaktivno elektronsko orodje, zasnovano za svetovalce, za prepoznavanje posameznikov, ki so izpostavljeni tveganju nedokončanja ali opustitve šolanja. Tehnika je zasnovana za ocenjevanje prednosti in pomanjkljivosti učencev, ki se štejejo za pomembne v učnem okolju, da se poleg tveganja nedokončanja šolanja oceni tudi to, kakšne vrste podpora je primerna za različne skupine učencev;
• osebni profil, tj. načrt pogovora za svetovalce, zasnovan za sistematično pomoč posameznikom, ki so izpostavljeni tveganju, pri proučevanju njihovih prednosti in pomanjkljivosti ter učnega okolja, da lahko opredelijo svoje potrebe za lažje doseganje izobraževalnih in osebnih ciljev;
• prožen sistem preprečevanja in podpore mladim preprečuje, da bi opustili šolanje, in pomaga tistim, ki so že opustili šolanje. Je okvir za svetovalce in druge strokovnjake, ki se ukvarjajo z mladimi učenci, ter temelji na individualnih potrebah in zagotavlja ustrezno podporo v različnih skupnostih. Sodelovanje temelji na individualnem delu in iskanju ustreznih rešitev za vsakega vključenega posameznika.
Stop Dropout! je evropski projekt, namenjen zmanjšanju zgodnjega opuščanja šolanja. Je projekt za prenos inovacij (za obdobje 2009–2011), ki ga financira EU ter temelji na ugotovitvah projekta na področju osebnih profilov in podpore, ki je leta 2007 prejel nagrado za smernice o dobrih praksah „Best Practice Guidance Award“. V okviru tega projekta so instrumenti za analizo in svetovanje, ki se uspešno izvajajo na Norveškem in Islandiji, preneseni v Avstrijo, Nemčijo, Slovenijo in na Češko ter prilagojeni nacionalnim okoliščinam.

 

Vrsta
Primer dobre prakse (direct evidence)
Država
Avstrija; Nemčija; Slovenija; Češka
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Posameznik
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva; Lokalna sredstva; Nacionalna vlada