UVODNI POUK PORTUGALŠČINE – TURMA DE ACOLHIMENTO

Uvodni pouk portugalščine je namenjen učencem, katerih materni jezik ni portugalščina in ki so pred kratkim prišli na Portugalsko ter bodo obiskovali prvi in drugi cikel osnovne stopnje (starost od šest do dvanajst let). Uvodni pouk portugalščine se lahko izvaja približno 10 ur na teden, odvisno od ravni znanja jezika. V tem času učenci niso pri običajnem pouku, ampak obiskujejo ta posebni pouk. To se izvaja, dokler učenec portugalščine ne obvlada dovolj, da lahko sledi pouku. Take učence določijo razrednik razreda, učitelji ali šolski referat (ob vpisu). Učitelj uvodnega pouka portugalščine opredeli potrebe učenca in razvije strategijo; ko učenec zna dovolj dobro portugalsko, da lahko sodeluje pri rednem pouku, se vrne v prvotni razred k običajnemu pouku.

Učitelj uvodnega pouka portugalščine in prvotni učitelj razreda (razrednik) sta odgovorna za odločanje o načinu izvajanja ukrepa (strategije, časovno razporeditev in obseg ukrepa). Učitelj uvodnega pouka portugalščine, ki izvaja samo ta pouk, ga izvaja v sodelovanju z učiteljem običajnega pouka v prvotnem razredu.

Za izvajanje tega ukrepa je na splošno odgovoren šolski referat.

Glavna ovira je pomanjkanje razpoložljivih učiteljev, da bi lahko učencem omogočili, da imajo na teden več ur uvodni pouk portugalščine, zlasti kadar pridejo brez znanja portugalskega jezika ali pa je to znanje zelo omejeno. Priporočljivo bi bilo, da bi nekaj časa uvodni pouk portugalščine obiskovali več ur na teden, vendar to ni vedno mogoče zaradi pomanjkanja učiteljev in zahteve, da pouk obiskuje največ 10–12 učencev hkrati.

Izvajanje ukrepa spremljata in ocenjujeta urad šole za spremljanje kakovosti (struktura, odgovorna za spremljanje in notranje vrednotenje šole) in šolski referat.

Rezultati so odlični. Učenci se hitreje učijo portugalskega jezika, kar omogoča hitrejšo vrnitev v prvotne razrede, nekaterim učencem pa je v njihovem prvem letu na Portugalskem/v šoli celo uspelo doseči učne cilje.

Kar zadeva potrebne vire in financiranje, sta potrebna poseben prostor z ustreznimi gradivi, ki spodbujajo učenje jezika, in učitelj s polnim delovnim časom, dodeljen za ta ukrep. Ukrep financira ministrstvo za izobraževanje in znanost prek programa TEIP za prednostno ukrepanje na območjih izobraževanja.

Ukrep se še vedno izvaja in je del načrta grozdov šol za izboljšanje v okviru programa TEIP.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Portugalska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :