Pobuda „École ouverte“ (odprta šola) v Franciji

Pobuda spodbuja družbeno in akademsko vključevanje dijakov in prispeva k zagotavljanju izobraževalnega uspeha za vse.

Pobuda „odprta šola“, ki se je začela izvajati leta 1991, zagotavlja dejavnosti za otroke in mlade v sekundarnem izobraževanju med šolskimi počitnicami in ob sredah med šolskim letom. Ponuja program dejavnosti na področju izobraževanja, kulture, športa in rekreacije.

Temelji na prostovoljni udeležbi ravnateljev šol, ki lahko organizirajo svoje projekte na ravni šole. Da bi se zagotovila učinkovitost vseh izvedenih ukrepov, vsaka šola svoj program dejavnosti vključi v del šolskega načrta, določen za izobraževalni projekt. Šolski načrt se sprejme s soglasjem odbora predstavnikov šole.

Dijaki, ki sodelujejo v pobudi „odprta šola“, so vpisani v delavnice, ki potekajo v majhnih skupinah, v katerih je približno dvanajst dijakov, odvisno od dejavnosti. Pobuda omogoča, da se institucija poveže s svojo skupnostjo z uporabo vseh razpoložljivih sredstev, vključno s kulturnimi viri, ter vključitvijo socialnih partnerjev in lokalnih združenj. Ravnatelji šol v ta namen razvijejo partnerstva s povezanimi organizacijami ali lokalnimi organi. Povežejo se z departmajskimi delegati Generalnega komisariata za skladen teritorialni razvoj (Commissariat général à l’égalité des territoires, CGET), delegati prefekta, ki deluje na prednostnih področjih mesta ali politike, ali oddelki za kulturo v mestnih svetih in generalnih svetih.

V smislu dinamike lokalnega omrežja je cilj uskladitev z lokalno podporno pogodbo za šolanje (contrat local d’accompagnement à la scolarité) ali shemo „Počitnice v mestu“ (Ville Vie Vacances). Kadar obstaja teritorialni izobraževalni projekt (projet éducatif territorial – PEDT), je cilj, da se vanj vključi pobuda „odprta šola“.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Francija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Lokalna sredstva; Nacionalna vlada