PROGRAM ZA PREHOD – MENTORJI VRSTNIKI ZA OLAJŠANJE PREHODA IZ OSNOVNE V SREDNJO ŠOLO

Na Irskem so učenci pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo običajno stari dvanajst let, in takrat se zanje začne nižji cikel (nižje sekundarno izobraževanje). Pri podpori prehoda učencev iz osnovnega v srednješolsko izobraževanje je pomembna učinkovita usmeritev/svetovanje, ki je vključena v kurikule. V ta namen so prisotni svetovalci, številne šole pa izvajajo usmerjanje vrstnikov (kolegi), da se vsem osnovnošolcem olajša prehod. Ukrepi so na primer vzpostavljeni v okviru programa za zaključek šolanja, da bi se prehod olajšal prek skupin za domače naloge, uvodnih dni, informativnih dni itd. Javna šola St. Aidan‘s ima letni načrt za pridobivanje, usposabljanje in pripravo vrstnikov mentorjev (v srednji šoli), ki nato z vajami, razpravami in igrami učence v zadnjem razredu osnovne šole pripravljajo na prehod.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Irska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Nacionalna vlada

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :