Timsko poučevanje na Irskem

Na Irskem je tako kot drugod timsko poučevanje že vrsto let razmeroma slabo izkoriščen in podcenjen pristop k podpiranju učenja. Mednarodna raziskava OECD o poučevanju in učenju (TALIS, 2009), izvedena v 24 državah, je pokazala, da je oblika medsebojnega sodelovanja, ki jo srednješolski učitelji najmanj uporabljajo, sodelovanje v razredu v obliki timskega poučevanja. V novejši raziskavi TALIS (2013) je poudarjeno, kakšno moč ima timsko poučevanje pri podpori učitelju in učenju učencev, in priznano, da se v številnih okoljih razmeroma počasi uveljavlja.

Treba je priznati, da na Irskem uradna politika in potrjena politika še naprej spodbujata timsko poučevanje, pri katerem hkrati v istem razredu poučujeta dva učitelja. Timsko poučevanje se zdaj šteje za sredstvo za obravnavanje vrste izobraževalnih ciljev. Številna prizadevanja v zvezi s timskim poučevanjem se še naprej usmerjajo od le posebnega izobraževanja/načrta vključevanja k poklicnemu razvoju učiteljev in višjih vodstvenih delavcev, in dejansko samovrednotenju celotne šole.

Timsko poučevanje podpira zlasti učence, pri katerih obstaja tveganje, da se ne bodo učili (iz različnih razlogov, kot so zgodnja opustitev šolanja, socialna prikrajšanost in (ugotovljena) invalidnost), v razredih pa omogoči dialog in napredno „učenje na delovnem mestu“ ter „kakovost učenja na delovnem mestu“.

Timsko poučevanje obravnava učne in življenjske priložnosti učencev ter ponuja podporo učiteljem, s katero se obravnava njihov poklicni razvoj, v zahtevnejših okoliščinah pa celo zagotovi, da ne opustijo poučevanja.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Irska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva; Nacionalna vlada