MREŽA OSCAILT

V Limericku je bila leta 2009 ustanovljena mreža Oscailt za vodstvene delavce šol, da bi se spodbudilo omogočanje uporabe šolskih prostorov in objektov v skupnosti za zagotavljanje obsežnega nabora storitev za učence tako med poukom kot po njem. Ravnatelji šol jo uporabljajo za medsebojno podporo in izmenjavo izkušenj pri obravnavanju zgodnjega opuščanja šolanja in prikrajšanosti pri izobraževanju.

Limerick je tretje največje mesto na Irskem. Ima veliko migrantskih prebivalcev, poleg tega pa precejšen delež skupnosti spada na spodnji del socialno-ekonomske lestvice, zaradi česar številne šole sodelujejo v programu načrta za zagotavljanje enakih možnosti v šolah. Izobrazbena stopnja staršev je nizka, kar velja tudi za stopnje uspeha v nižjem in višjem sekundarnem izobraževanju. Ob visokih stopnjah brezposelnosti (na nekaterih območjih je ta 100-odstotna) je prikrajšanost pri izobraževanju v nekaterih primerih skrajna. Veliko je otrok s slabo razvitim govorom in čustvenimi/vedenjskimi težavami, zato je velika potreba po terapevtskih storitvah za otroke. Zaradi opisanih značilnosti mesta je potreben celovit pristop na ravni mesta, s katerim bi se obravnavala prikrajšanost pri izobraževanju ter okrepile zmogljivosti učiteljev in vodstvenih delavcev šole.

V okviru mreže Oscailt za vodstvene delavce šol se ravnatelji srečujejo v varnem in podprtem okolju, da se medsebojno podpirajo in si izmenjujejo izkušnje z obravnavanjem prikrajšanosti pri izobraževanju. Lahko si izmenjujejo dobre prakse, pripravljajo skupne vloge za financiranje ter iščejo rešitve ne le s pomočjo partnerskih šol, ampak z izboljšano komunikacijo tudi z zunanjimi agencijami in drugimi šolami, ki niso vključene v mrežo. Izkušnje se izmenjujejo med šolami ter s sodelovanjem in podporo nacionalnih in mestnih organov. Ugotavlja se, da so ovire, ki preprečujejo napredek izobraževanja v Limericku, delno posledica širših vprašanj zunaj izobraževalnega sistema. Prav tako se ugotavlja, da tega ni mogoče rešiti le znotraj izobraževalnega sistema, ampak si je treba za to prizadevati na primer tudi s sodelovanjem z drugimi oddelki, medagencijskimi projekti in jasnim forumom za komunikacijo in sodelovanje deležnikov.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Irska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Lokalna sredstva

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :