E-ORODJE ZA PREPREČEVANJE USTRAHOVANJA

Švedsko izobraževanje temelji na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih demokratičnih vrednot, kot so nedotakljivost človeškega življenja, enakovrednost vseh ljudi, spoštovanje posameznikove osebne integritete in enakost spolov. V skladu s temi vrednotami je močno poudarjeno, da mora biti vse izobraževanje vključujoče ter dejavno preprečevati diskriminacijo in nadlegovanje v vseh oblikah, kar vključuje ustrahovanje.

Vse šole morajo sistematično spodbujati nediskriminacijo ter imeti vzpostavljene ukrepe za preprečevanje nadlegovanja in ustrahovanja. Zato mora od 1. januarja 2009 vsaka šola ali vrtec pripraviti letni načrt enake obravnave, v katerem so opisani vsi preventivni ukrepi in postopki proti nadlegovanju in ustrahovanju.

Varuh človekovih pravic proti diskriminaciji je uvedel e-orodje za pomoč šolam pri pripravi načrta. E-orodje vključuje vse vidike, zahtevane z zakonom: preventivne ukrepe in postopke za izredne razmere ter ukrepe, ki jih šola sprejme v primeru diskriminacije, nadlegovanja, neenakega obravnavanja ali ustrahovanja. Zagotavlja pomoč pri vzpostavitvi načrta šole ali vrtca zoper diskriminacijo in ponižujoče ravnanje. Orodje je brezplačno, varuh človekovih pravic proti diskriminaciji pa ga je razvil skupaj s predstavnikom otrok in šolarjev v šolskem inšpektoratu in nacionalno agencijo.

Orodje vodstvenega delavca šole, ravnatelja vrtca ali kako drugače odgovorno osebo korak za korakom usmerja skozi različne komponente načrta. Ob tem mu zagotovi tudi vrsto praktičnih napotkov in nasvetov ter napotitve na zakone in smernice. Model orodja v formatu PDF in dodatne informacije so na voljo na spletišču (www.planforskolan.se).

V e-orodju so navedeni načrtovani preventivni ukrepi in vprašanja, ki bi jih bilo treba obravnavati. Mednje spadajo:

  • sodelovanje učencev in osebja pri razvoju načrta,
  • razširjanje načrta,
  • vrednotenje prejšnjega načrta in opis, kako je treba ovrednotiti novi načrt,
  • pregled trenutnega stanja in krajev (če obstajajo prostori ali obdobja, ko se učenci počutijo bolj ranljive ali izpostavljene),
  • preventivni ukrepi,
  • postopki za izredne razmere.
Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Ni financiranja