PLATFORMA PLUGINNOVATION

PlugInnovation je digitalna platforma, katere cilj je postati nacionalna zbirka virov za preprečevanje osipa. Prek spletišča se bodo zbirali informacije, statistika, raziskave in primeri uspešnih ukrepov, ki so jih šole sprejele za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja.

Vsak projekt v okviru platforme Plug In je bil uporabljen kot metodološka delavnica za proučitev metod za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja. Šole in občine so lahko v okviru svojega sistema sistematičnega zagotavljanja kakovosti proučile metode preprečevanja, da bi se znižale stopnje zgodnjega opuščanja šolanja.

Trenutno podatki zajemajo opise in dokumentacijo, zagotovljene v okviru projektov, vendar je zaradi širine in števila projektov na voljo gradivo za proučitev učinkovitih ukrepov za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja. Poleg tega je bilo v analizo vključenih več poglobljenih znanstvenih študij.

Opredeljenih je bilo pet dejavnikov za uspeh, ki se bodo uporabili kot izhodišče za projekte platforme Plug In 2.0, na spletišču pa so bili objavljeni poleti 2015.

Ti dejavniki so navedeni v nadaljevanju.

  • Osredotočenost na učenca, celovit pristop

Primeri celovitih pristopov, ki se osredotočajo na učenca, vključujejo individualne in strukturne ukrepe, namenjene odstranjevanju ovir za učenje. Obsegajo vse od razvoja in prilagoditve samega poučevanja, pedagoške in strukturne podpore, praktičnega usposabljanja na delovnem mestu in raziskovanja prihodnjih poklicnih poti do ukrepov, s katerimi se obravnavajo potrebe učencev zunaj šole. Učenci, ki bi lahko zgodaj opustili šolanje, pogosto veliko manjkajo pri pouku, zato se jim je treba približati na manj tradicionalnih področjih.

  • Spremljanje

Odločilni prvi korak za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja je spremljanje dejavnikov, ki kažejo, da se učenci manj zanimajo za šolo in učenje. Nekateri najpomembnejši dejavniki so ocene, rezultati, odsotnost, pozni prihodi ter sodelovanje posameznika v šoli in zunaj učilnice. Na zgodnje opuščanje šolanja pa vplivajo tudi dejavniki, kot so sposobnost reševanja težav, družbene razsežnosti, vprašanje, kako močno učenec povezuje učenje s prihodnjimi cilji, ter njegov odnos do drugih učencev in odraslih.

  • Osebni odnosi

Kot pomembni mehanizmi za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja so bili opredeljeni pozitivni odnosi ter zaupanje med učenci in odraslimi. Zavestna prizadevanja za vzpostavitev zaupljivih odnosov vplivajo na motivacijo in dobro počutje učencev ter na njihovo uspešnost v šoli. Pozitivni odnosi so ključnega pomena za tiste, pri katerih obstaja tveganje zgodnje opustitve šolanja, ker jih spodbujajo, da obiskujejo šolo, sodelujejo pri učenju in se odzivajo na podporne ukrepe.

  • Prožnost

Čeprav imajo učenci, pri katerih obstaja tveganje zgodnje opustitve šolanja, številna skupna individualna ali strukturna ozadja, se lahko njihove potrebe razlikujejo. Zato so prožni pristopi in metode pomembni, da se vsem učencem omogoči individualna učna podpora.

  • Sodelovanje

Učenci, ki so zgodaj opustili šolanje ali pri katerih obstaja tveganje, da bodo to storili, potrebujejo številne podporne mehanizme. Posameznik morda s težavo prepozna socialne partnerje ali deležnike, ki lahko zagotovijo tako podporo. Različne pobude, ki so na voljo, je mogoče lažje izkoristiti, če se izboljša sodelovanje med partnerji.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Posameznik
Intenzivnost ukrepanja
Periodično; Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva; Lokalna sredstva; Nacionalna vlada