POTI ZA PRIHODNOST (PARCOURS AVENIR)

Ta nova pot, razvita v Franciji, učencem omogoča, da bolje razumejo gospodarski in poklicni svet, se seznanijo z raznolikostjo poklicev in usposabljanja, okrepijo svoj občutek za dolžnost in pobudo ter ugotovijo, v kateri smeri želijo nadaljevati svojo izobraževalno in poklicno pot.

Tej izobraževalni poti bodo sledili vsi dijaki od prvega leta nižjega sekundarnega izobraževanja do zadnjega leta višjega sekundarnega izobraževanja (stari od 11 do 18 let).
Dijakom omogoča, da:

  • razumejo gospodarski in poklicni svet,
  • se seznanijo z raznolikostjo poklicev in usposabljanja,
  • okrepijo svoj občutek za dolžnost in pobudo,
  • ugotovijo, v kateri smeri želijo nadaljevati svojo izobraževalno in poklicno pot.

Med obveznim šolanjem se znanje in spretnosti, ki jih dijaki pridobijo v okviru te poti, upoštevajo pri potrditvi, da so pridobili splošno temeljno znanje, spretnosti in kulturo. 

Za olajšanje te poti se uporablja digitalno orodje FOLIOS, s katerim je mogoče slediti napredku dijakov v nižjem in višjem sekundarnem izobraževanju ter ga evidentirati.

Ta pobuda spada v evropski okvir, v katerem je z resolucijo o „boljšem vključevanju vseživljenjske orientacije v strategije vseživljenjskega učenja“, sprejeto 21. novembra 2008, poudarjena vseživljenjska orientacija. V resoluciji se državam članicam priporoča zlasti, naj spodbujajo vseživljenjsko pridobivanje znanja in spretnosti za usmerjanje poklicne poti.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Francija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada