POBUDE ZA IZBOLJŠANJE PISMENOSTI

Malteške pobude za podporo učencem pri izboljšanju pismenosti se izvajajo v splošnem okviru nacionalne strategije opismenjevanja za vse, ki si prizadeva za utrditev sedanjih nacionalnih programov, v katere je bilo vključenih več kot 8 000 študentov na leto. Šole lahko načrtujejo in izvajajo lastne projekte za podporo pismenosti za svoje učence in dijake, ki to morda potrebujejo. Te pobude se financirajo z nepovratnimi sredstvi, ki jih zagotovijo zlasti lokalni organi.

V nadaljevanju so predstavljeni primeri nedavnih malteških pobud za izboljšanje pismenosti.

(1) Mobilizacija domačih in razrednih knjižnic: namen te pobude je povečati in izboljšati bralno gradivo v osnovnošolskih knjižnicah. Zagotovilo se je privlačno in zanimivo gradivo v malteščini in angleščini. Na tej podlagi je nacionalna kampanja na roditeljskih sestankih v šolah in z dostopno spletno politiko spodbujala starše in skrbnike, naj se vključijo ter doma berejo svojim otrokom in skupaj z njimi. Od programa Aqra Kemm Tfla je imelo korist skupno 2 225 učencev v 126 razredih na 20 osnovnih šolah na otokih Malta in Gozo. V te razrede je bilo razdeljenih 11 500 knjig.

Začetno fazo programa je v 16 osnovnih šolah izvajala nacionalna agencija za pismenost, ki deluje v okviru ministrstva za izobraževanje. Knjige so leposlovne in neleposlovne ter napisane v malteščini in angleščini. Vsaka knjiga je bila glede na bralno starost otrok razvrščena na ustrezno stopnjo in barvno označena. Ustvarjene so bila evidence branja, ki učiteljem pomagajo določiti otrokovo bralno stopnjo. Prvotni namen je bil zagotoviti, da je bralna izkušnja prijetna in koristna. Šole so prejele smernice o dobrih praksah pri uporabi po stopnjah razvrščenega gradiva v knjižnicah. Knjige razdeljujejo knjižničarji, branje pa spremljajo razredni učitelji.

Knjižnice so v številnih šolah odprte med učnimi urami in odmori. V posebnih okoliščinah, ki vključujejo dijake s posebnimi potrebami in dijake s socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami, knjižnice take učence spodbujajo, naj se posvetijo branju in interaktivnim dejavnostim. Med odmori so knjižnice odprte za vse učence in dijake.

(2) L-Ambaxxatur tal-Qari/projekt Ambasadorji branja: je razvilo ministrstvo za izobraževanje, ki je lokalne znane osebnosti imenovalo za promocijo branja v šolah na organiziranih dogodkih z različnimi razredi. Te znane osebnosti delijo svoje izkušnje z branjem in delujejo kot vzorniki za spodbujanje pozitivnega odnosa do branja.

Od programa Ambasadorji branja je imelo korist skupno 1 905 učencev v 32 osnovnih šolah in centrih na otokih Malta in Gozo. V tem programu je sodelovalo 34 ambasadorjev branja, med temi dejavnostmi pa je bilo v šolske knjižnice razdeljenih 984 knjig.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Malta
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada