Strukturni kazalniki za šole za razvijanje vključujočih sistemov v šolah in njihovi okolici

Ta nabor strukturnih kazalcev za vključujoče sisteme v šolah in v zvezi s šolami lahko uporabljajo ravnatelji, učitelji, starši ali drugi za razmislek o vključenosti šole. Kazalci so oblikovani kot izjave z odgovoroma „da“ ali „ne“, kar lahko šolske akterje usmerja pri samoocenjevanju na različnih zadevnih področjih. Vključevanje v šolah pomeni ugodno in kakovostno učno okolje s prijetnimi in prijaznimi šolami in učilnicami. Doseže se s preprečevanjem diskriminacije, približevanjem potrebam učencev (čustvenim, fizičnim, kognitivnim in socialnim) ter s priznavanjem nadarjenosti in želja učencev.

Ključna področja, ki jih zajemajo kazalci, so:

  1. vsešolski pristop k oblikovanju vključujočih sistemov,
  2. kakovost učiteljev in vodstva šol,
  3. spodbujanje sistemskega povezovanja politike in prakse,
  4. multidisciplinarno osredotočanje na zdravje in dobro počutje,
  5. spodbujanje sodelovanja staršev in podpore družinam
  6. ter zadovoljevanje potreb posebej ranljivih posameznikov in skupin.

Izbira kazalcev temelji na ključnih političnih dokumentih Sveta EU in Evropske komisije ter najnovejših mednarodnih dognanjih o vključujočem izobraževanju.

To orodje je del širšega poročila o strukturnih kazalcih za vključujoče sisteme v šolah in v zvezi s šolami, ki navaja ozadje in obrazložitev za vsak posamezni kazalec.

Avtorjev:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Vrsta
Primer dobre prakse (direct evidence)
Država
Evropa
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Podatek ni na voljo
Vir financiranja
Ni financiranja