Program za zaključek šolanja

V okviru programa za zaključek šolanja na Irskem se izvaja vrsta lokalnih ukrepov v prikrajšanih skupnostih, ki podpirajo nadaljevanje izobraževanja mladih. Program lokalnim skupnostim omogoča, da razvijejo prilagojene strategije za čim večjo udeležbo tistih, pri katerih v izobraževalnem procesu obstaja tveganje zgodnje opustitve šolanja. Usmerjen je v posamezne mlade šoloobvezne starosti v šoli in zunaj nje ter zagotavlja podporo za odpravo neenakosti pri dostopu do izobraževanja, sodelovanju in rezultatih. Je osrednji element načrta za zagotavljanje enakih možnosti v šolah (DEIS), tj. instrumenta politike za vključenost v izobraževanje.

Program za zaključek šolanja temelji na lokalnih projektih, ki jih upravlja in vodi lokalni upravljalni odbor. Tega sestavljajo predstavniki sodelujočih šol, vključuje pa lahko tudi predstavnike staršev ter drugih lokalnih prostovoljnih in zakonsko določenih služb. Odgovoren je za vodenje projekta, vključno z uporabo sredstev projekta in odgovornostjo za javna sredstva, ki jih je minister za otroke in mlade zagotovil prek agencije za otroke in družine (Tusla). Lokalno odločanje je glavna značilnost pristopa s projektnim modelom.

V okviru projektov se vsako leto ocenijo potrebe okoliških mladih, pri katerih obstaja tveganje zgodnje opustitve šolanja, da se oblikuje stroškovno in ciljno usmerjen predlog ukrepov (znan kot načrt za nadaljevanje šolanja).Načrt za nadaljevanje šolanja običajno vsebuje vrsto pobud in podpor, ki se izvajajo usmerjeno na ravni celotne šole ali razreda, kjer je primerno, v šoli, po šoli, zunaj šole in med počitnicami. 

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Irska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada