Višji srednji šoli (raven višjega sekundarnega izobraževanja) Godalen in Thor Heyerdahl na Norveškem

Da bi višji srednji šoli Godalen in Thor Heyerdahl na Norveškem preprečili osip, sta se osredotočili na izboljšanje in okrepitev svojih strategij vodenja šole. Uvedli sta vrsto ukrepov za podporo učiteljem in mladim.

Da bi višji srednji šoli Godalen in Thor Heyerdahl na Norveškem preprečili osip, sta celovito izvedli vrsto strategij in ukrepov, ki temeljijo na:

namenskem in ciljno usmerjenem vodenju ter na dokazih temelječih metodologijah za vodenje šole in nadaljnje ukrepe.

Konkretno to pomeni:

  • izhodišče učiteljev za delo je dejansko stanje, ne njihove želje in pričakovanja,
  • odnos med učiteljem in učencem se šteje za temelj učinkovitega učenja,
  • spoštujeta se ključni pravili: hitro pokliči domov in hitro in pravilno evidentiraj izostajanje od pouka,
  • dijaški svet je dejaven in deluje,
  • uporablja se program „dijaki uredijo sami“, pri katerem dijaki sami rešijo nesoglasja z mediacijo, krepitvijo zaupanja, ustvarjanjem dobrega okolja za učenje in povečanjem njihovih socialnih kompetenc,
  • šole so vzpostavile nove ukrepe z različnimi strokovnjaki v šolah:
  • več programov usposabljanja na delovnem mestu za učeče, ki želijo z opravljanjem prakse prejeti svoj mojstrski certifikat ali certifikat za nižjo poklicno izobrazbo,
  • alternativno šolanje učečim, izpostavljenim tveganju, zagotovi osnovnejše spretnosti, socialne kompetence in motivacijo ter jih opolnomoči. Zagotavlja številne možnosti, ki se lahko končajo z diplomo, programe, v katerih je posebna pozornost namenjena dijakovim individualnim socialnim potrebam in učnim zahtevam za pridobitev certifikata za nižjo poklicno izobrazbo, po več letih delovnih izkušenj pa za pridobitev spričevala o pomočniškem izpitu. Za dijake, ki izgubijo motivacijo, ker niso uspešni pri akademskih predmetih, vendar imajo praktična znanja in spretnosti, je primerna smer pridobitev certifikata za nižjo poklicno izobrazbo. To je lahko osnova za doseganje višje stopnje strokovne usposobljenosti pozneje v življenju;
  • to usposabljanje vključuje module ali dele modulov predmeta, na primer tiste, ki so potrebni za pridobitev kvalifikacije za varilca. Z alternativnimi programi se znižata stopnji izostajanja od pouka in osipa, bolj odzivno in prožno okolje pa prispeva k ponovni vključitvi v šolanje in skupnost. Tisti, ki so končali te programe, navajajo, da jim je ta izkušnja spremenila življenje in jim pomagala, da so postali produktivni državljani.

Podjetja mladih delujejo kot pedagoško orodje za motivacijo dijakov, pri katerih obstaja tveganje osipa.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Norveška
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Lokalna sredstva; Nacionalna vlada