Podporni urad za učence in družine

Glavni cilji podpornega urada za učence in starše na Portugalskem so preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja, izostajanja od pouka in nediscipline ter spodbujanje vključevanja učencev in njihovih družin k uspehu v šoli. V tem procesu je ključno vključevanje družin v izobraževalno pot njihovih otrok.

Socialni delavec in dva mediatorja tesno sodelujejo z učitelji in družinami vseh šol iz grozda, pri čemer upoštevajo ugotovljene potrebe in opredeljene prednostne naloge. Učence na podporni urad napotijo na primer učitelji (na podlagi posebnega vprašalnika s kazalniki), starši, skrbniki ali partnerji iz lokalne komisije za varstvo otrok in mladih ali pa se učenci nanj obrnejo sami.

Ekipa podpornega urada na srečanjih, ki potekajo dvakrat tedensko, razpravlja o primerih in opredeljuje strategije (tj. načrt posredovanja za določenega učenca). Nato se osebje o tem pogovori z družino in učitelji.

Med glavnimi dejavnostmi podpornega urada so: obiski na domu, usposabljanje staršev, pomoč staršem pri težavah z drugimi ustanovami, srečanja za učence, namenjena razvoju osebnih in socialnih spretnosti, ter individualne inštrukcije za učence. 

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Portugalska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Posameznik
Intenzivnost ukrepanja
Periodično; Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada