Mreža za preprečevanje osipa in osrednja služba za pomoč uporabnikom v Antwerpnu

Mreža za preprečevanje osipa zagotavlja vrsto storitev in strokovnega znanja. Vsak projekt je edinstven, usmerjen v posebne ciljne skupine in sam pridobi potrebna sredstva. Poudarek je na preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja in ponovni vključitvi učencev, ki so opustili šolanje. Osrednja služba za pomoč uporabnikom zagotavlja podporo učencem in šolam. Pogosto odsotni učenci so napoteni na center za usmerjanje učencev, ki je del šolske mreže, v katero spada šola. Center za usmerjanje učencev po potrebi zaprosi za pomoč osrednjo službo za pomoč uporabnikom, ki lahko prek mreže različnih organizacij ponudi prilagojene podporne ukrepe in dejavnosti učencem, ki bi lahko ali so opustili šolanje.

Osrednja služba za pomoč uporabnikom je v središču mreže, ki vključuje naslednje agencije in deležnike: mestni svet mesta Antwerpen, svet mesta Antwerpen za izobraževanje, šolske uprave, svetovalne centre za učence, lokalno izobraževalno platformo, socialne službe, mladinske organizacije, pravosodje in policijo.

Kar zadeva postopek, morajo prvi korak večinoma narediti šole. Šole sodelujejo s svetovalnimi centri za učence, da učencem zagotovijo individualno podporo. Osebje teh centrov sestavljajo zdravniki, medicinske sestre, socialni delavci, psihologi in izobraževalno osebje. Pripravijo se individualni programi, za zagotavljanje podpore pa se vključijo tudi posamezne službe ali programi iz omrežja. Osrednja služba za pomoč uporabnikom se po potrebi poveže z drugimi podpornimi organizacijami, na primer:

  • inštruktorji mladih in inštruktorji vrstniki zagotavljajo individualno vodenje,
  • kadar so potrebne strokovne terapevtske storitve, so posamezniki napoteni nanje,
  • po potrebi se vključita policija ali pravosodje,
  • za šolske dejavnosti, namenjene delu s starši, nevladna organizacija Schoolbridge, ki jo financira mestni svet, zagotavlja potrebno podporo, da bi vzpostavila najboljši način za vključitev staršev v šolsko skupnost.

Mesto Antwerpen je mrežo za preprečevanje osipa in službo za pomoč uporabnikom organiziralo za boj proti zgodnjemu opuščanju šolanja s sodelovanjem deležnikov ter mreženjem med mestno upravo in civilno družbo. Uspeh teh pobud je močno odvisen od:

  • politične zavezanosti vodstvenega osebja mestnega sveta, ki se je zavezalo reševanju problemov mladih v težavah, ki bi lahko prerasli v širše družbene probleme. Politična zavezanost pomeni, da se politična podpora ob zamenjavi politične uprave ni umaknila,
  • jasne osredotočenosti in jasne vizije z vrha,
  • skupne vizije z vključevanjem deležnikov, med katerimi so: mestni svet, šole, socialne službe, mladinske službe, policija, pravosodje in organizacije civilne družbe,
  • politike, ki temelji na dokazih, s sistematičnim zbiranjem podatkov o kazalnikih, povezanih z zgodnjim opuščanjem šolanja, kot so izostajanje od pouka, ponavljanje razreda, stopnja osipa in demografske spremembe,
  • finančnih virov, ki podpirajo mrežo, in sicer sredstev mestnega sveta, uprave Flandrije in EU,
  • jasne strukture z osrednjim usklajevanjem, ki se izvaja v mestnem svetu.
Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Belgija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Posameznik
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva; Lokalna sredstva; Nacionalna vlada