NIACE, Družinsko učenje

Raziskava organizacije NIACE o družinskem učenju za Anglijo in Wales je pokazala, da ima dostop staršev/skrbnikov do dejavnosti za družinsko učenje pozitiven učinek na številna medsektorska področja politike, ki vplivajo na življenje družin. Zgodnje opuščanje šolanja se bo zaradi učinka, ki ga ima ta ukrep na družine, verjetno zmanjšalo, naložba pa se bo družbi večkratno povrnila.

„Družinsko učenje“ se nanaša na vsako učno dejavnost, ki vključuje otroke in odrasle družinske člane, katere učni rezultati so namenjeni obojim in ki prispeva h kulturi učenja v družini.

Študije kažejo, da ima na šolski uspeh šestnajstletnikov sodelovanje staršev v šoli več kot štirikrat tolikšen vpliv kot socialno-ekonomski razred. To je zelo pomembno za zmanjševanje zgodnjega opuščanja šolanja, saj se številna posredovanja, s katerimi naj bi se to odpravljalo, osredotočajo na ukrepe, povezane z dosežki in ekonomsko-socialnim razredom ter so omejena na dejavnosti, ki se izvajajo neposredno v razredu. Družinsko učenje je uveljavljen, zelo učinkovit in gospodaren način, ki omogoča tako sodelovanje staršev, da to neposredno vpliva na dejavnike, ki vodijo v zgodnjo opustitev šolanja.

Z družinskim učenjem se obravnava ta problematika in krepi sporočilo, da morajo nosilci odločanja za zmanjšanje verjetnosti zgodnjega opuščanja šolanja upoštevati dejavnike, ki niso omejeni na šolsko okolje. Najprej morajo vlagati v posredovanja v širši skupnosti, nato pa s pomočjo ustreznih partnerjev poudariti povezavo med tem, kaj se dogaja v učilnici, in priložnostmi za učenje zunaj šole. To drugo vključuje dejavnosti, ki podpirajo prehod iz predšolske vzgoje v osnovno šolo.

 Za več informacij o družinskem učenju se obrnite na Susannah Chambers, vodjo oddelka za družinsko in medgeneracijsko učenje pri organizaciji NIACE, in sicer z e-sporočilom na naslov Susannah.Chambers@niace.org.uk.

Vrsta
Document
Država
Združeno kraljestvo
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Lokalna sredstva; Nacionalna vlada; Zasebna sredstva

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :