INCLUD-ED IZOBRAŽEVANJE V DRUŽINI

Izobraževanje v družini je eden od uspešnih izobraževalnih ukrepov, opredeljenih v okviru raziskovalnega projekta INCLUD-ED. Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti in povezanosti (Evropska komisija, šesti okvirni program, 2006–2011).

Izobraževanje v družini zajema sodelovanje družinskih članov in članov drugih skupnosti v različnih učnih dejavnostih v šoli. Učne dejavnosti so lahko zelo raznovrstne; edini pogoj, ki ga je treba izpolniti, je, da udeleženci sami opredelijo te dejavnosti (vsebino, organizacijo in urnik), s čimer se zagotovi, da se v programu neposredno upoštevajo njihove potrebe in interesi, dejavnosti pa sledijo dialoški usmeritvi. Izobraževanje v družini temelji na prejšnjih teorijah in raziskavah, ki so že pokazale, da se dosežki učencev izboljšajo s spodbujanjem kulturnih in izobraževalnih interakcij med učenci in družbenimi akterji, zlasti pa z družinskimi člani. Nekateri programi za izobraževanje v družini in vključevanje v skupnost, ki spodbujajo izobraževalne in kulturne interakcije, so pripomogli, da so učenci, katerih družine imajo doma le nekaj knjig ali katerih družinski člani imajo nizko stopnjo izobrazbe, dosegli odlične učne rezultate. 

Izobraževanje v družini v skladu z izjemnimi znanstvenimi pristopi ved o učenju vključuje in spodbuja učne interakcije z dialoškim pristopom k učenju, kar pomeni spodbujanje učnih procesov z enakopravnimi dialogi, ki priznavajo kulturno inteligenco vsakega posameznika in gradijo na njej. Prizadevajo si za preobrazbo, krepijo instrumentalno razsežnost dialoga, temeljijo na vrednoti solidarnosti, delujejo kot viri ustvarjanja pomena ter gradijo na enakovrednosti različnih ozadij in jo spodbujajo.

Datoteke
Natančen opis
Povezave
Project website
Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Albanija; Avstrija; Belgija; Bolgarija; Ciper; Danska; Estonija; Finska; Francija; Grčija; Hrvaška; Irska; Islandija; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Madžarska; Malta; Nemčija; Nizozemska; Norveška; Poljska; Portugalska; Romunija; Serbia; Severna Makedonija; Slovaška; Slovenija; Turčija; Združeno kraljestvo; Češka; Španija; Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Zasebna sredstva