Prehodno leto – široka izobraževalna izkušnja

Prehodno leto, ki ga ponuja več irskih šol, dijakom (starim približno 15 let) omogoča, da pridobijo široko izobraževalno izkušnjo in tako dosežejo večjo zrelost. Poteka po zaključku nižjega cikla (nižjega sekundarnega izobraževanja) in pred nadaljnjim izobraževanjem in/ali pripravo na poklic. Dijakom pomaga pri lažjem prehodu iz zelo strukturiranega okolja v nižjem ciklu v okolje, v katerem bodo prevzeli večjo odgovornost za svoje učenje in odločanje.

Dijaki med prehodnim letom sodelujejo v učnih strategijah, ki so namenjene dejavnemu udejstvovanju in preskušanju različnih področij ter jim pomagajo razviti vrsto prenosljivih znanj in spretnosti za kritično razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov.

Prehodno leto bi moralo dijakom tudi omogočiti, da razmislijo in razvijejo zavest o tem, kako jim izobrazba in usposabljanje pomagata pri pripravi na stalno spreminjajoče se zahteve odraslega sveta dela in odnosov. Njegova naloga je spodbujati osebni, socialni, izobraževalni in poklicni razvoj dijakov ter jih pripraviti na to, da postanejo samostojni, dejavni in odgovorni člani družbe.

Cilji in filozofija prehodnega leta bi morali prodreti v celoten šolski sistem. Šole, ki zagotavljajo programe prehodnega leta, morajo določiti ustrezne cilje in opredeliti, kaj je potrebno za njihovo doseganje.

Šole bi morale starše, delodajalce in širšo skupnost kot izobraževalne partnerje vključiti v vse vidike programa ter zagotoviti učinkovito in uspešno izvedbo programa.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Irska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Lokalna sredstva