TEIP – program za prednostno ukrepanje na območjih izobraževanja

Glavni cilj portugalskega programa TEIP je spodbujati izobraževalno vključenost v šolah na prikrajšanih območjih, ki jih med drugim obiskujejo otroci, ki jim „grozi“ socialna izključenost. Pripravljeni so posebni načrti za izboljšanje, ki spodbujajo cikel izboljšav v vsakem grozdu šol.

Program za prednostno ukrepanje na območjih izobraževanja se je začel izvajati leta 1996, njegov glavni namen pa je bil spodbujati izobraževalno vključenost v šolah na prikrajšanih območjih, ki jih med drugim obiskujejo otroci, ki jim „grozi socialna izključenost“. Druga različica programa se je izvajala od leta 2006, njen namen pa je bil zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja in spodbujati uspeh pri izobraževanju. Leta 2012 se je začelo izvajanje tretje različice, v kateri so bili okrepljeni cilji druge različice, poudarek pa je bil na kakovosti učnih rezultatov.

V program je trenutno vključenih 137 grozdov šol, ki predstavljajo 17 % vseh grozdov šol na Portugalskem. Vse te šole so pozvane, naj na podlagi dogovora med šolo in šolskimi organi o ukrepih, ciljih, vrednotenju in dodatnih virih pripravijo posebne načrte izboljšav.

Posebni načrt izboljšav zajema štiri področja: (1) podporo izboljšanju učenja; (2) upravljanje in organizacijo ukrepov grozda; (3) preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja, izostajanja od pouka in nediscipline ter (4) odnose med šolo, družinami in skupnostjo.

Čeprav šole lahko razvijejo strateške ukrepe na navedenih štirih področjih, to ne pomeni, da morajo vse vključiti v posebni načrt izboljšav. Metodologija programa je spodbujanje cikla izboljšav v vsakem grozdu. Cikel izboljšav bi moral zajemati zbiranje ustreznih podatkov, ki šoli omogočajo opredelitev težav in pomembnih vprašanj, da lahko pripravi strategije glede na cilje. Strateško ukrepanje pomeni postopek določanja različnih metod, kot so določanje splošnih ciljev, kazalnikov in posameznih ciljev, spremljanje in samovrednotenje. Nato se grozdi šol po premisleku o postopku in rezultatih odločijo, ali bi morali spremeniti strateško ukrepanje.

Večina težav, ki so jih imeli grozdi šol v zvezi s postopkom načrtovanja, je povezana z določanjem prednostnih nalog. Čeprav pomembnih težav ni težko opredeliti, je težko pripraviti strateški načrt, če grozd nima skupne vizije. Zato sta bistvena izbor in stalni profesionalni razvoj vodstvenih delavcev. Vodstveni delavci so odgovorni za spodbujanje skupne vizije in skupnih ciljev v šolski skupnosti. Spodbujanje skupne vizije v šolah je ključnega pomena, da učitelji razvijejo relacijske izkušnje ter sposobnost dela v skupinah z drugimi strokovnjaki in s širšo skupnostjo deležnikov.

Grozdi, vključeni v program TEIP, generalnemu direktoratu za izobraževanje vsako leto pošljejo poročilo za prvi semester in končno poročilo. Poročilo za prvi semester vključuje zbirko podatkov za prvo obdobje, spremljanje do takrat doseženih rezultatov in morebitne spremembe ukrepov glede na potrebe. Končno poročilo je pomembno orodje za analizo in odločanje na ravni grozda, bistveno pa je tudi za vrednotenje programa kot celote na nacionalni ravni. To orodje vključuje poglobljeno analizo rezultatov na več področjih programa, vrednotenje doseženih posameznih ciljev, rezultate in zadevne postopke ter vrednotenje neuspehov in ukrepov za izboljšanje.  

Izvajanje programa podpirajo srečanja na nacionalni ravni, med generalnim direktoratom za izobraževanje (DGE) in grozdi šol ter v okviru mikroomrežja in omrežja strokovnjakov za izobraževanje.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Portugalska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva; Nacionalna vlada