ZBIRKA ORODIJ ZA STARŠE – PODPORA STARŠEM V KLJUČNIH FAZAH ŠOLANJA

Zbirka orodij za starše je namenjena spodbujanju dialoga s starši, da bi jim pomagala razumeti izzive, povezane z izobraževanjem njihovih otrok. Starši? Zbirka orodij vsebuje sklop orodij, ki olajšuje odnose med šolami in družinami. Temelji na načelu deljene odgovornosti: starši so odgovorni za izobraževanje svojih otrok, šola pa je odgovorna za izobraževanje otrok, pri čemer mora sodelovati s starši, da bi skupaj dosegli pozitivne rezultate za otroke.

Zbirka orodij za starše ima dva glavna cilja: zagotoviti, da starši nudijo boljšo podporo svojim otrokom, in izboljšati zmožnost staršev, da svoje otroke podprejo pri izbiri zanje primernega študija. Spodbuja dialog s starši, ki naj bi jim pomagal razumeti izzive, povezane z izobraževanjem njihovih otrok. Izobraževalnim ekipam zagotavlja sklop orodij za organizacijo in olajšanje razprav s starši.

Zbirka orodij za starše se uporablja v treh ključnih obdobjih šolanja otrok:

  1. v prvem letu primarnega izobraževanja, ko se učenci učijo brati (zbirka orodij za osnovno šolo);
  2. v prvem letu sekundarnega izobraževanja v podporo učencem pri prehodu v novo šolo (zbirka orodij za vstop v srednjo šolo) in
  3. v zadnjem letu nižjega sekundarnega izobraževanja kot orodje za razpravo o odločitvah glede prihodnjega izobraževanja (zbirka orodij za učence, ki končujejo nižje sekundarno izobraževanje).

Zbirka orodij za osnovno šolo je namenjena spodbujanju dialoga s starši, pri čemer jim pomaga razumeti zadeve v zvezi z izobraževanjem, odgovoriti na vprašanja ob vstopu v prvi razred osnovne šole ter jih bolj vključiti v izobraževanje njihovega otroka. Poudarek je na „učenju branja“; učitelji starše povabijo v šolo, da se udeležijo bralne ure in nato pogovorijo, kako lahko svojim otrokom pomagajo doma.

S starši je mogoče razpravljati o treh vprašanjih:

  • Kako se naučimo brati in kako lahko starši podprejo otroka pri učenju branja?
  • Kako lahko starši svojemu otroku pomagajo pri učenju?
  • Kako lahko starši pomagajo svojemu otroku, da se bo v šoli dobro počutil in lepo obnašal?

Zbirka orodij za vstop v srednjo šolo staršem nudi podporo, da se lahko vključijo v šolske zadeve. Namen je razviti dialog med šolo in družinami. Ta zbirka orodij je usmerjena v podporo staršem pri razumevanju šolske strukture in sistema. Staršem pojasnjuje organizacijo šole, da bi jo bolje razumeli, ter zagotavlja metode in podporo, ki staršem omogočijo razmislek in razpravo o tem, kako lahko svojim otrokom pomagajo uspeti. Izobraževalna orodja iz zbirke orodij izobraževalnim ekipam pomagajo pri pripravi in organizaciji razprav.

Razprave so osredotočene na tri glavne teme:

  • Kako lahko pomagam svojemu otroku?
  • Kako naj razumem, kakšno je znanje mojega otroka?
  • Končna ocena.

Zbirka orodij za učence, ki končujejo nižje sekundarno izobraževanje, ima dva cilja: zagotoviti, da starši nudijo boljšo podporo svojim otrokom, ter razviti njihovo znanje in spretnosti v zvezi z usmerjanjem izobraževanja. Ta zbirka orodij se običajno uporabi za pomoč izobraževalnim ekipam, da bi bolje razumele, kako obveščati starše o izbirah, ki so na voljo njihovim otrokom. Ima dva cilja: zagotoviti, da starši nudijo boljšo podporo svojim otrokom, ter razviti njihovo znanje in spretnosti v zvezi z usmerjanjem izobraževanja.

Iz ugotovitev vrednotenja programa je razvidno, da staršem zbirka orodij za starše omogoča precej večjo vključenost v šolanje njihovih otrok. Zaradi tega se je precej zmanjšalo izostajanje od pouka, manj je težav z disciplino, poleg tega pa so se precej izboljšali učni rezultati pri predmetih, kot je francoščina. Ti pozitivni učinki niso opazni le pri družinah, ki so običajno dovzetne za informacije, ki jih posreduje šola, ampak tudi pri družinah, ki niso tako dobro seznanjene z običajnimi komunikacijskimi metodami ali politikami šole ali so zanje manj dovzetne.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Francija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Zasebna sredstva