Višja srednja šola Bede Hallberg

Ta zgled opisuje inovativne pristope v višji srednji šoli (šoli na ravni višjega sekundarnega izobraževanja) Bede Hallberg na Švedskem. Šola nudi vrsto programov, ki zagotavljajo temelje za osebni razvoj in aktivno udeležbo v družbi. Prizadeva si tudi zagotoviti stalno podporo učencem in zmanjšati tveganje osipa, tako da čim bolj skrajšuje obdobja, ko je šola zaprta, in je odprta med daljšimi počitnicami. Dobro je zastopana tudi skupina zdravstvenih delavcev, ki vključuje socialne in psihološke svetovalce, ki so na voljo za podporo potrebam mladih.
Gimnazija Bede Hallberg je višja srednja šola v Kungsbacki na Švedskem. Delovati je začela leta 2013 kot majhna enota, ki se posveča vsakemu posameznemu učencu. Za nekatere mlade odrasle, stare 16 do 20 let, je lahko fizično in socialno okolje v mnogih šolah težavno in jih ovira pri stalnem učenju. Šola Bede Hallberg je primerna za tiste, ki iščejo manjšo šolo, v kateri je poskrbljeno za njihovo varno in udobno počutje.

Širši cilj šole je več kot zgolj priprava učencev na poklicno življenje takoj po končanem izobraževanju ali na študij na področju visokošolskega šolstva. Učencem si prizadeva dati tudi dobro podlago za osebni razvoj in aktivno udeležbo v družbi.

Šola Bede Hallberg ima na voljo pripravljalni program za visokošolsko izobraževanje, imenovan program za družbene vede. Cilj programa je učence seznaniti z razmerami v družbi na Švedskem in drugod po svetu, jih poučiti o medsebojnem vplivu posameznika in družbe ter o tem, kako se življenjske razmere ljudi spreminjajo v času in prostoru.

Ključna značilnost šole je vodilo, da je dobro počutje učencev bistveno za uspeh. Učenci morajo dejavno in pozitivno pristopiti k učenju, poučevanje pa je prilagojeno potrebam posameznega učenca. Pomembni so prožnost in osebni odnosi, pa tudi predanost učiteljev in drugega osebja ter njihov stalni strokovni razvoj.

Za zmanjšanje stresa se šola/delo jasno ločuje od prostega časa. Domačih nalog ni, in sicer tudi zato, ker domače okolje nekaterih učencev ni spodbudno za pisanje nalog. Nekateri učenci potrebujejo stalnost in dostopnost, dolge počitnice pa imajo pri njih nasprotni učinek. Zaradi potreb takšnih učencev je šola Bede Hallberg zaprta čim manj časa, odprta pa ostane tudi med nekaterimi daljšimi počitnicami. Dobro je zastopana tudi skupina zdravstvenih delavcev, ki vključuje socialne in psihološke svetovalce, ki so na voljo za podporo potrebam mladih.

Sistematično ocenjevanje kakovosti je na Švedskem obvezno. Vsaka šola mora načrtovati, ocenjevati in razvijati svoje izobraževalno delo. Vključeni morajo biti učitelji in učenci, šola pa mora postopek dokumentirati. Občina Kungsbacka, ki je odgovorna za šolo, mora poskrbeti za to, da šola spoštuje predpise in sistematično ocenjuje kakovost.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva; Lokalna sredstva

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Prevedi (Samo za registrirane uporabnike)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Prevedi (Samo za registrirane uporabnike)