Skupaj do cilja

Da bi se vsem otrokom zagotovil uspeh in preprečila zgodnja opustitev šolanja, je ta projekt v Flandriji v Belgiji posebej usmerjen v uvajanje šolske kulture in na vrsto ukrepov, s katerimi naj bi se preprečilo ponavljanje razredov.

Projekt „Skupaj do cilja“ (Samen tot aan de meet) se je začel kot nadaljevanje raziskovalnega projekta „Brez ponavljanja razreda“, ki ga je financiralo mesto Antwerpen. Najprej je bil objavljen kot knjiga o alternativah ponavljanju razreda. Ob projektu „Skupaj do cilja“ sta bili izdani še dve knjigi dobrih praks, ki naj bi bile vir navdiha za vodstvene delavce šol, šolske ekipe, učitelje in druge pri iskanju alternativnih pristopov k ponavljanju razreda. Knjige vsebujejo mednarodni pregled znanstvenih raziskav o ponavljanju, novih didaktičnih pristopih in vodstvenih praksah v šolah. Zagotavljajo tudi specifične informacije o tem, kako lahko šole izvajajo alternative ponavljanju razreda, in predlagajo vrsto dobrih praks.

Cilj projekta je bil pritegniti izobraževalne partnerje v Antwerpnu k „poskusu“, da bi se zmanjšalo ponavljanje razredov. To naj bi se zgodilo tako, da bi sistem prehajanja iz razreda v razred in njegove homogene skupine nadomestil sistem, v katerem otroci v starosti od dveh let in pol do štirinajstih let svojo šolsko pot nadaljujejo brez ponavljanja razreda.

V praksi mesto Antwerpen vsem šolam zagotovi knjige in jih spodbuja, naj izvedejo proces sprememb (predlagane metode in prakse). Zainteresirane šole dobijo brezplačno podporo glede načina razvoja šolske politike in oblikovanja metod, ki se osredotočajo na sodelovanje celotne šolske ekipe (skupno vodstvo in skupni cilji). Poleg tega se svet šole udeleži usposabljanja na področju kovčinga (da se lahko ta vizija in metoda razširita na druge učitelje in učence), kako se spoprijeti z ovirami med procesom spremembe.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Belgija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Lokalna sredstva; Nacionalna vlada