Metodologije poučevanja za večji uspeh

Dodatni razred na Portugalskem zagotavlja dodatno podporo izbranim skupinam učencev s podobnimi spretnostmi in veščinami. Ukrep je namenjen določenim šolskim letom glede na potrebe učenca v prvih treh ciklusih primarne in sekundarne stopnje. Sestavljata ga dodatni razred in projekt Feniks, dva modela organizacije razreda, ki naj bi vsem učencem pomagala pri učenju.

Dodatni razred je vzporedni razred, v katerem vsi dijaki sodelujejo v obliki majhne skupine. Na začetku šolskega leta je razred prazen. Med šolskim letom učenci s podobnimi ravnmi znanja in/ali načini učenja ta razred obiskujejo po šest tednov. Do konca šolskega leta ta posebni razred obiščejo vsi učenci. Projekt Feniks zajema tudi začasno vključitev učencev v posebni razred, t. i. gnezdo, ki je lahko namenjen tistim z vrzelmi v znanju pri določenih delih izobraževalnega programa ali tistim, ki so že dosegali uspehe pri učenju, da bi spodbudili boljše dosežke.

Pri obeh organizacijskih modelih se zagotovi, da pouk v prvotnem razredu ostane enako dolg ter da vsi učenci hkrati prihajajo v šolo in odhajajo iz nje.

Pri obeh modelih je število učencev manjše, učitelji (če je to v modelu z dodatnim razredom mogoče), predmeti in učna vsebina v posebnih razredih pa so enaki kot v prvotnih razredih. Ukrep se lahko uporabi za en ali več predmetov (običajno sta to portugalščina in matematika ter drugi predmeti, pri katerih je stopnja neuspeha visoka). Delo v obeh razredih je bolj osredotočeno na potrebe učencev glede na njihove načine učenja in ravni znanja. Poleg tega imajo učitelji možnost, da razvijejo posebne strategije poučevanja ob upoštevanju različnih hitrosti učenja in z namenjanjem pozornosti posameznikom.

Učencem in staršem informacije o dosežkih posreduje razrednik ali pa so obveščeni prek interneta.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Portugalska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada