Sala Farol – Soba svetilnika – podpora pri učnih težavah

Program Soba svetilnika je osredotočen na učne težave posameznega učenca. Učencem zagotavlja individualizirano podporo z rednim poučevanjem v manjših skupinah z (dodatnimi) učitelji, ki nudijo pomoč. Učencem, pri katerih se ugotovijo učne težave, se zagotovi individualni učni načrt, ki jim pomaga pri uresničevanju učnih ciljev.

Program je osredotočen na učne težave posameznega učenca. Učne težave odpravljajo učitelji, ki nudijo pomoč. Razredni učitelj glede na ocenjevanje med semestrom in ob koncu vsakega semestra določi, kateri učenci imajo učne težave. Odločitve o potrebni podpori sprejmejo razredni učitelj, učitelj, ki nudi pomoč, in nepedagoško osebje, kot je psiholog ali socialni delavec, ki pripravijo individualni učni načrt.

Ukrep je v bistvu posredovanje, ki je osredotočeno na podporo učencem z učnimi težavami. Med urami, ki so namenjene „podpori pri učenju“, in dopolnilnim poukom (ki so del rednega primarnega izobraževanja) so učenci razdeljeni v skupine z 2–4 člani in ločeno od preostalega razreda opravljajo bolj specifične naloge. Individualni delovni načrt je orodje, ki se skupaj s spremljanjem in ocenjevanjem razvoja vsakega učenca uporablja za vodenje posredovanja. Posredovanje, ki je kar najbolj prilagojeno posamezniku, izvajajo razredni učitelj, učitelj, ki nudi pomoč, in nepedagoško osebje.

Učni dosežki so organizirani v sklope in opisani tako, da se lahko učenci samostojno ocenijo (samovrednotenje in samoregulacija). Ko dosežejo neko raven, lahko preidejo na naslednjo.

Na ravni oddelka se spremlja razvoj vsakega učenca glede na posebne kompetence, ki so predmet posredovanja. Spremlja se tudi, koliko ur za podporo učenju se udeleži posamezni učenec.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Portugalska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Nacionalna vlada