Ukrep LYCAM v Franciji

Ukrep LYCAM (Lycee, ca m' interesse) v Franciji osebje in psihologi svetovalci uporabljajo kot orodje za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja. Temelji na vprašalniku s preventivnim namenom, s katerim se zgodaj prepoznajo dijaki, za katere je najverjetneje, da bodo opustili šolanje, in omogoča ustrezno ukrepanje, ki je odvisno od narave potrebne podpore.

Ukrep LYCAM je bil razvit v Kanadi v 90. letih prejšnjega stoletja, v Francijo pa je bil prenesen na začetku tega tisočletja. Z navdušenjem ga je sprejelo več izobraževalnih organov („akademij“), osebje in psihologi svetovalci pa ga v številnih organizacijah uporabljajo kot orodje za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja.

Ukrep LYCAM temelji na vprašalniku s preventivnim namenom. Z njim se zgodaj prepoznajo dijaki višjega sekundarnega izobraževanja, za katere je najverjetneje, da bodo opustili šolanje, in omogoča ustrezno ukrepanje, ki je odvisno od narave potrebne podpore. Vprašalnik je sestavljen na podlagi sedmih razsežnosti:

  • odnosa družine do šole (vloge družine pri šolanju otroka),
  • akademskih šolskih projektov (projektov, povezanih z učnim programom, zanimanja za šolo, stopnje prizadevanja),
  • učne uspešnosti (samovrednotenja učenčeve zmožnosti za delo in učne uspehe);
  • samozaupanja (glede na šolski uspeh),
  • izostajanja od pouka (odnosa do prisotnosti pri pouku in vedenja v zvezi z njo, priznavanja ali nepriznavanja srednješolskih pravil),
  • potrebe po podpori učiteljev (kakovosti odnosov med učencem in učnim osebjem),
  • zanimanja za šolo (zanimanja učenca za njegovo izobrazbo in šolsko življenje).

Izpolnjevanje vprašalnika traja 20–30 minut. Namen tega zbiranja podatkov je izhajanje iz dijakovih težav, motivacije in njegovega osebnega dojemanja šole. Ocena je lahko posamična ali skupna. Psiholog svetovalec kot strokovnjak je v celoti vključen v analizo rezultatov.

Prednost tega orodja je, da so njegova vprašanja usmerjena na dejavnike, ki so neposredno povezani s šolo. Odgovori so zato neposredno pomembni za osebje.

Orodje, ki dijakom postavlja vprašanja in od njih zahteva razmislek o intenzivnosti njihovih občutkov, te spodbuja tudi, naj premislijo o svojih rešitvah. Namenjeno je ugotavljanju položaja dijaka v šolskem življenju. Ni namenjeno ocenjevanju spretnosti, veščin in znanja, ampak dopolnjuje že vzpostavljena orodja.

Na podlagi teh rezultatov se sprejmejo popravni ukrepi, kot so skupine za razpravo ali podporne delavnice.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Francija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :