ODBOR ZA ZDRAVSTVENO IN DRŽAVLJANSKO VZGOJO (CESC) V FRANCIJI

Odbor za zdravstveno in državljansko vzgojo vključuje vse člane izobraževalne skupnosti ter lokalne partnerje osnovne ali srednje šole (lokalno upravo, policijo, sodstvo in združenja). Odbor, ki mu predseduje ravnatelj šole, je dejaven na področju državljanske vzgoje, in sicer pripravi načrt za preprečevanje nasilja, predlaga pobude za podporo staršem v težkih razmerah in boj proti socialni izključenosti ter opredeli program zdravstvene in spolne vzgoje, ki je namenjen spodbujanju varnega vedenja. Odbor CESC v načrtu združuje različne ukrepe, da bi se učenci pripravili na delovanje in skupno življenje ob spoštovanju enakosti spolov ter sprejemanje odločitev in uveljavljanje svojih državljanskih pravic.

Odbor za zdravstveno in državljansko vzgojo (CESC) je organ za razmislek, opazovanje in spremljanje, ki oblikuje, izvaja in ocenjuje izobraževalni načrt v zvezi s preprečevanjem ter državljansko in zdravstveno vzgojo, ki je vključena v akcijski načrt osnovne ali srednje šole.

Ta celoviti in združevalni proces zagotavlja večjo doslednost in jasnost politike organizacije. To se dosega s krepitvijo izobraževalne vloge vsake osnovne šole in šol nižjega in višjega sekundarnega izobraževanja ter s povezovanjem s poučevanjem in različnimi podaljšanji šolskega življenja, vključno s: svetom učencev v nižjem sekundarnem izobraževanju (CVC); svetom dijakov v višjem sekundarnem izobraževanju, športnimi združenji in „maison des lycéens“ (družbeno, kulturno in športno združenje v višjem sekundarnem izobraževanju) itd. Tako si odbor CESC prizadeva učence bolje pripraviti na življenje prek družbenega izobraževanja, hkrati pa jim pomagati pri razvijanju odgovornega odnosa in vedenja do sebe, drugih in okolja.

Je organ, ki združuje postopke in različne vrste ukrepov. Usklajuje njihove individualne in dopolnilne prispevke, s čimer ustvarja interdisciplinaren pristop k državljanstvu. Poleg tega utira pot za izvajanje teh postopkov in oblikovanje potrebnih partnerstev.

Odbor CESC v načrtu združuje različne ukrepe, da bi se učenci pripravili na delovanje in skupno življenje ob spoštovanju enakosti spolov ter sprejemanje odločitev in uveljavljanje svojih državljanskih pravic.

Odbor CESC:

  • 1. prispeva k državljanski vzgoji;
  • 2. pripravi načrt za preprečevanje nasilja;
  • 3. predlaga ukrepe za pomoč staršem v težavam in boj proti izključenosti ter
  • 4. pripravi program zdravstvene in spolne vzgoje ter preprečevanja tveganega obnašanja.

Zadevna področja
Na neprekinjeni poti od osnovne do srednje šole so v izobraževanju celovito zajeta naslednja področja:
program izobraževanja o državljanstvu in programi državljanske vzgoje,
preprečevanje nasilja (telesne poškodbe ali kršitve človekovega dostojanstva, ne glede na to, ali je to povezano z zaščito otrok, rasističnimi ali antisemitskimi dejanji, seksističnim ali homofobičnim vedenjem, spolnim nasiljem ali postopki iniciacije),
zdravstvena vzgoja, vključno z napotki o odgovornem vedenju za preprečevanje spolno prenosljivih bolezni, med drugim aidsa,
spolna vzgoja,
preprečevanje tveganega vedenja, vključno z zasvojenostjo (boj proti kajenju in zlorabi alkohola),
usposabljanje iz prve pomoči,
izobraževanje o varnosti in tveganju,
izobraževanje o varnosti v cestnem prometu,
izobraževanje o trajnostnem razvoju.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Francija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Lokalna sredstva

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :