SHEMA YOUTH CONTRACT V ZDRUŽENEM KRALJESTVU

Shema Youth Contract v Združenem kraljestvu je namenjena šestnajst- in sedemnajstletnikom, ki so ali bi lahko postali mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Ključni cilji so trije: 1. cilj: glavni cilj programa je pomagati šestnajst- in sedemnajstletnikom, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo in jim grozi dolgotrajna izključenost, da se z usposabljanjem vključijo v izobraževanje, usposabljanje ali zaposlitev ter da tam tudi ostanejo; 2. cilj: povečati izkušnje in kvalifikacije teh mladih, da bodo lahko nadaljevali izobraževanje in uspešno poiskali delo, s čimer se bo zmanjšal delež tistih, ki postanejo brezposelni v odrasli dobi; 3. cilj: preskusiti metode lokalnega izvajanja in plačevanja po rezultatih, s tem pa povečati učinkovitosti teh modelov in razviti dobro prakso.

Organizacije, ki izvajajo program, imajo popolno svobodo pri oblikovanju in prilagajanju programa, ki bo mlade, upravičene do pomoči, podprl pri vključitvi v redno izobraževanje, vajeništvo ali delo z usposabljanjem. Plačane so po rezultatih.

Prejmejo lahko največ 2 200 GBP na posameznega mladega udeleženca. Znesek je odvisen od tega, kako uspešne so pri pomoči mladim, da dosežejo trajnosten pozitivni rezultat. Ti rezultati so: udeležba v rednem izobraževanju ali usposabljanju; udeležba v vajeništvu ali službi z najmanj 280 urami akreditiranega učenja letno ter udeležba v izrednem izobraževanju in usposabljanju, vključno z zagotavljanjem ponovnega vključevanja najmanj 7 ur tedensko.

Ponudniki prejmejo dodatno plačilo za trajnost, kadar se mlada oseba vsaj pet od šestih mesecev udeležuje rednega izobraževanja ali usposabljanja, na podlagi katerega se pridobi priznana kvalifikacija; vsaj pet od šestih mesecev udeležuje vajeništva ali je vsaj pet od šestih mesecev zaposlena s polnim delovnim časom z izrednim usposabljanjem, ki je enakovredno vsaj 280 uram usmerjenega učenja letno (približno en dan na teden). 

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Združeno kraljestvo
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada