SKRB ZA UČENJE – SHEMA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA ZA OTROŠKO VARSTVO

Shema „Skrb za učenje“ v Angliji v Združenem kraljestvu lahko pomaga pri stroških otroškega varstva, vključno s predplačilom in vpisnino, z največ petdnevnim informativnim obiskovanjem otroškega varstva, rezervacijo mesta za otroka med poletnimi počitnicami in prevozom k ponudniku otroškega varstva. Ta dokument vsebuje kratek opis in rezultate najnovejšega vrednotenja ukrepa.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Združeno kraljestvo
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada