SISTEM DVEH UČITELJEV NA DANSKEM

Raziskovalci Univerze v Aarhusu na Danskem so skupaj z družbo Ramboll Management Consulting v imenu ministrstva za izobraževanje izvedli obsežno naključno študijo, prvo tako na Danskem. Z njo so bili proučeni učinki treh vrst sistemov z dvema učiteljema v razredu in vpliv, ki bi ga taki sistemi imeli na napredovanje učencev, njihovo dobro počutje in sodelovanje v šoli. Rezultati kažejo, da imajo vse tri vrste sistemov z dvema učiteljema nekaj pozitivnih učinkov, vendar na različne načine.

S študijo, ki jo je izvedla Univerza v Aarhusu, se je proučevalo, kakšne učinke bi imele tri vrste sistemov z dvema učiteljema v razredu na učence.  Trije različni pristopi so:

  1. klasični pristop z dvema učiteljema, kjer je oseba, usposobljena za poučevanje, vključena v pripravo in izvedbo poučevanja z obstoječim učiteljem;
    2. sodelovanje drugega strokovnjaka, ki nima pedagoške diplome in ima manj časa za priprave, vendar je v razredu pri več urah kot druga oseba pri tradicionalnem sistemu z dvema učiteljema;
    3. strokovni mentor s posebnimi znanji in spretnostmi, ki se občasno ukvarja s poučevanjem in usmerja obstoječega učitelja.

Znanje učencev je bilo izmerjeno z nacionalnim preskusom znanja iz danščine in matematike pred uporabo enega od pristopov in po njem. Poleg tega se je dobro počutje učencev prav tako izmerilo z vprašalnikom pred uporabo enega od pristopov in po njej.

Z drugim vprašalnikom, pri katerem so šolski ravnatelji odgovarjali o vključenosti v šolo, se je proučevalo, ali je sistem z dvema učiteljema vplival na vsebino in obseg posebnega izobraževanja in ali je podprl učence. Nadaljnji trije vprašalniki so bili osredotočeni na izvajanje in spremljanje med ravnatelji šol, učitelji in dodatnimi osebami v sistemu dveh učiteljev. Njihov namen je bil prispevati z znanjem o tem, kako je šola izvajala sistem z dvema učiteljema, in pokazati, v kolikšni meri so udeležene šole dosegle pričakovanja glede minimalnih zahtev. Tudi na te vprašalnike se je odgovarjalo dvakrat, in sicer pred uporabo enega od pristopov in po njej.

Na splošno se je pokazalo, kako lahko različni sistemi z dvema učiteljema različno pomagajo glede na to, kje je potreba po tem v posameznem razredu, šoli ali občini.  

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Danska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Nacionalna vlada

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :